Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I-szego stopnia - licencjackie, II-stopnia – uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) za...
Dwusemestralne studia podyplomowe mają na celu przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o odnawialnych źródłach energii (OZE) w zakresie: rozwiązań technicznych i technologicznych sto...