Obrony prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych 2022/2023 ZIMA:


Nowa procedura dotycząca procesu dyplomowania - Zarządzenie Rektora PK 46/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie prowadzenia procesu dyplomowania oraz składania i archiwizacji pracy dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych

Archiwum prac dyplomowych - instrukcja dla studentów

Oświadczenie promotora


Podstawowe informacje o obronie:

Informacje dla studentów przystępujących do obrony

Dokumenty, które należy złożyć elektronicznie po zalogowaniu na konto studenta w systemie USOSweb:

  • Wniosek o wydanie dyplomu i suplementów
  • Oświadczenie studenta studiów pierwszego stopnia w sprawie zwrotu legitymacji
  • Oświadczenie studenta w sprawie APD

 

Załączniki

Nazwa