Do zadań prorektora ds. kształcenia należą:

1) Przewodniczenie Radzie Jakości Kształcenia;

2) Planowanie i koordynowanie działalności Uczelni w zakresie zmian w organizacji kształcenia, wprowadzania i likwidacji kierunków studiów, prowadzenia kształcenia podyplomowego i innych form kształcenia;

3) Określanie zakresów zadań wydziałów i jednostek dydaktycznych w procesie kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Uczelnię;

4) Ocena kierunków studiów pod względem ich zgodności z potrzebami rynku oraz proponowanie zmian w tym zakresie;

5) Ocena i kontrola jednostek dydaktycznych Uczelni w zakresie przebiegu procesu kształcenia;

6) Bilansowanie potrzeb kadrowych i finansowych procesu kształcenia;

7) Planowanie środków rzeczowych i finansowych dotyczących rekrutacji i promocji;

8) Opracowanie regulaminu studiów, doskonalenie programów studiów, inicjowanie i nadzór nad uruchamianiem nowych kierunków studiów;

9) Nadzór nad rekrutacją na pierwszy rok studiów i inne formy kształcenia;

10) Zarządzanie bazą lokalową dydaktyki;

11) Organizacja praktyk studenckich;

12) Nadzór nad planowaniem i rozliczaniem zajęć dydaktycznych i procesu dyplomowania;

13) Sprawy związane z akredytacją kierunków studiów; 

14) Organizacja rekrutacji i promocji kierunków studiów prowadzonych przez Uczelnię;