Projekt Tytuł projektu Kierownik projektu Jednostka Data rozpoczęcia Data zakończenia Miniatura 7                               2023/07/X/HS4/...