Piotr Zaczek
piotr.zaczek@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 647

Justyna Piotrowicz
justyna.piotrowicz@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 648

Anna Łuczak
anna.luczak@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 637

Władysław Ładowski
wladyslaw.ladowski@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 374

Anna Zielińska
anna.zielinska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 636

Karolina Banasiak
karolina.banasiak@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 635

Waldemar Blicharz
waldemar.blicharz@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 635


Dział kompleksowo realizuje zamówienia na zakup towarów, usług i usług budowlanych na potrzeby Uczelni, a w szczególności do działu należą:

1) Przygotowanie projektów planów i sprawozdań z realizacji zamówień Uczelni na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne określone przepisami prawa;

2) Prowadzenie procedur i koordynacja postępowań w zakresie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane;

3) Przygotowanie formalne i prawne procedury zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

4) Dokonywanie zakupów towarów, usług i usług budowlanych na podstawie procedur wyłonienia wykonawcy (dostawcy) lub uzgadnianie trybu dokonywania zakupu z jednostkami zamawiającymi;  

5) Kontrolowanie poprawności realizacji umów ze strony wykonawcy, przygotowanie wniosków dla Kanclerza w sprawie reakcji Uczelni na stwierdzone niezgodności z umową;

6) Egzekwowanie napraw gwarancyjnych i wykonania zobowiązań związanych z dostawami lub usługami ze strony wykonawcy;

7) Składanie wniosków o ustalenie trybu zamówień, dokumentowanie procedur udzielania zamówień przez Uczelnię, prowadzenie w tym zakresie ewidencji;

8) Udział w komisjach prowadzących postępowanie w sprawach zamówień publicznych;

9) Nadzorowanie i przyjmowanie dostaw i dystrybucja sprzętu, wyposażenia oraz materiałów zakupionych w ramach działalności Działu;

10) Prowadzenie korespondencji z dostawcami towarów i usług, wykonywanie czynności w ramach reklamacji;

11) Dokonywanie merytorycznej kontroli i opisów faktur za otrzymane dostawy;

12) Przygotowanie wniosków o ustalenie trybu udzielenia zamówienia publicznego i dokumentowanie procedur realizacji zamówień zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

13) Współpraca z innymi jednostkami Uczelni dokonującymi lub składającymi zapotrzebowania na zakupy, w zakresie przestrzegania ustawy prawo zamówień publicznych;

14) Obsługa systemów informatycznych w zakresie postępowań prowadzonych drogą elektroniczną, obsługi pozostałych postępowań oraz sprawozdawczości.