Opłaty

 

UWAGA STUDENCI!

Nastąpiła zmiana indywidualnego numeru rachunku bankowego przypisanego do każdego studenta. Prosimy o weryfikację przy wpłatach.
Indywidualny numer rachunku można odczytać w USOSweb w zakładce "Dla wszystkich" i menu z lewej strony: "Płatności->konta bankowe uczelni".

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 66/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021 (wraz z załącznikami)

 

Płatności za studia niestacjonarne

 

Umorzenia/zwolnienia z opłaty

Załączniki

Nazwa