Specjalista ds. niejawnych


Śniadeckich 2, budynek C, pokój 8


Mariusz Lenartowicz
mariusz.lenartowicz@tu.koszalin.pl
​​​​​​​
tel. 94 3478 516


1) Planowanie polityki bezpieczeństwa informacji niejawnych w Uczelni;

2) Organizowanie i nadzorowanie procesu ochrony informacji niejawnych;

3) Przeprowadzenie analiz, przygotowywanie planów i sprawozdań przestrzegania ochrony informacji niejawnych;

4) Monitorowanie i ocenianie stanu ochrony informacji niejawnej;  

5) Opracowywanie projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych;

6) Przygotowywanie i gromadzenie dokumentów zapewniających ochronę informacji niejawnych;

7) Rekomendowanie Rektorowi zmian wewnętrznych procedur ochrony informacji niejawnych;

8) Organizowanie i nadzorowanie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej w Uczelni;

9) Obsługa systemów elektronicznych i informatycznych związanych z ochroną informacji niejawnych