Specjalista ds. obronnych


ul. Śniadeckich, budynek C, pokój 8


Mariusz Lenartowicz
mariusz.lenartowicz@tu.koszalin.pl
tel. 94 3478 516


Do zadań należą:

1) Opracowywanie planów operacyjnych i zamierzeń obronnych oraz wytycznych w zakresie spraw obronnych i stopni alarmowych;

2) Uzgadnianie i zatwierdzanie planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych;

3) Uzgadnianie i zatwierdzanie planów i harmonogramów wykonywania stopni alarmowych;

4) Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałych dyżurów, organizacja i zapewnienie gotowości do uruchomienia zespołów stałego dyżuru;

5) Dokumentowanie działalności Uczelni w ramach realizacji przedsięwzięć obronnych, w tym przebiegu stałych dyżurów;

6) Organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych i z zakresu stopni alarmowych.

7) Koordynowanie przedsięwzięć obronnych i stopni alarmowych;

8) Zapewnienie realizacji zadań obronnych i stopni alarmowych wynikających z obowiązujących aktów prawnych, zarządzeń i wytycznych Ministra nauki i szkolnictwa wyższego;

9) Współdziałanie z innymi instytucjami w celu realizacji zadań obronnych i stopni alarmowych, sprawozdawczość;

10) Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń obronnych z kierowniczą kadrą Uczelni;

11) Uczestnictwo w zespołach kryzysowych w ramach centrum Kryzysowego;

12) Obsługa systemów elektronicznych i informatycznych związanych z prowadzeniem działalności oraz Centrum kryzysowego