Archiwum zakładowe Politechniki Koszalińskiej


ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
budynek B, pokój Archiwum


Kontakt:
mgr Aldona Płocińska, archiwista
tel. 94 34 39 103
aldona.plocinska@tu.koszalin.pl


zarządzenie nr 14/2024  z dnia 13.02.2024 r. wraz z załącznikami: