Tablica ogłoszeń

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządznie Nr 34/2022 w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023


W dniach 5-7 czerwca 2023 r. Sekcja Pomocy Materialnej BOS nieczynna

W razie pytań zapraszamy do pokoju 6A przy ul. Śniadeckich. Można również zadzwonić na nr tel. 94 34 78 531, 94 34 78 736, 94 34 78 704.


Wnioski elektroniczne

Informujemy, że od 6.02.2023 r. udostępniliśmy możliwość składania wniosków w sprawach studenckich, po zalogowaniu się na konto studenta w USOSweb. Aby złożyć wniosek/podanie/oświadczenie należy wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW i następnie PODANIA.


Zmiana dni i godzin obsługi studentów w BOS w kampusie przy ul. Racławickiej

Informujemy, że od 1 lutego 2023 r. Biuro Obsługi Studentów w kampusie przy ul. Racławickiej będzie otwarte we wtorki w godzinach 8.00-15.00 oraz w soboty zjazdowe w godzinach 10.00-13.00. W pozostałych dniach czekamy na Państwa w kampusach przy ul. Kwiatkowskiego i Śniadeckich, w godzinach obsługi studentów.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski i podania składać można elektronicznie lub w urnach znajdujących się przy wejściu do głównego budynku w kampusie oraz że można się z nami skontaktować pod jednym z adresów:

bos.sniadeckich@tu.koszalin.pl

bos.kwiatkowskiego@tu.koszalin.pl

bos.raclawicka@tu.koszalin.pl


Szanowni Studenci!

W związku z Zarządzeniem Nr 57/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 września 2021 r. w sprawie określenia sposobu uwierzytelniania studenta w systemie teleinformatycznym uczelni na potrzeby dokumentowania rekrutacji i przebiegu studiów informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na korespondencję przesyłaną do Biura Obsługi Studentów z adresów elektronicznej poczty studenckiej (adres poczty zaczyna się od numeru Państwa albumu i wygląda w następujący sposób np. u12345@s.tu.koszalin.pl).

W razie trudności z dostępem do skrzynki elektronicznej poczty studenckiej prosimy kontaktować się z UCTI pod adresem: ucti@tu.koszalin.pl.


Przypominamy, że wszystkie osoby, które powtarzają zajęcia z języka obcego lub WF powinny napisać do właściwego studium z prośbą o dopisanie do grupy zajęciowej:

- SWFiS: swfis@tu.koszalin.pl

- SJO: sjo@tu.koszalin.pl


Szanowni Studenci

1. Wnioski po niezaliczonym semestrze

Przypominamy, że wszystkie osoby, które nie zaliczyły przedmiotów w semestrze letnim (w tym wyznaczonych do zrealizowania różnic programowych), zobowiązane są do złożenia w BOS stosownych wniosków. Składanie wniosków odbywa się za pośredncitwem konta studenta w USOSweb.

Termin na złożenie wniosków to 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej.

Ważne!
Nie dotyczy studentów, którzy otrzymali zgodę na przeniesienie terminu realizacji zajęć (np. praktyk) lub zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.

2. Oceny z zaliczeń i egzaminów

Przypominamy o tym, że na indywidualnym koncie studenta w USOSweb powinny być widoczne wszystkie otrzymane oceny. W przypadku ich braku bardzo prosimy skontaktować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

3. Grupy zajęciowe

Braki w widoczności grup zajęciowych na semestr letni 22/23 prosimy zgłaszać na adres: bos@tu.koszalin.pl.

4. Wniosek rejestracyjny po urlopie

Studenci powracający z urlopu dziekańskiego zobowiązani są do złożenia wniosku rejestracyjnego. Wniosek należy złożyć po zalogowaniu się na konto studenta w USOSweb (zakładka Dla studentów -> Podania)


Obrony prac dyplomowych

W zakłace Obrony prac dyplomowych umieszczone zostały informacje dla studentów dotyczące obron w semestrze zimowym 2022/2023.INFORMACJA OD PROREKTORA DS. STUDENCKICH DR. HAB. INŻ. TOMASZA KRÓLIKOWSKIEGO, PROF. PK

Szanowni Studenci!

Przypominam, że po wycofaniu papierowych indeksów, to Państwa konta w systemie USOS stały się miejscem, w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące przebiegu studiów i realizowanych zajęć.

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną semestru zimowego 2022/2023 proszę o sprawdzenie na kontach studenta w systemie USOSweb  (zakładka DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> OCENY) lub w USOSie mobilnym (Dla studenta -> Oceny), czy widzicie Państwo wszystkie zajęcia, do których zaliczenia macie uprawnienia.

W przypadku brakujących zapisów bardzo proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Studentów pod adresem: bos@tu.koszalin.pl.

Jeżeli zauważycie Państwo, że nie macie wpisanych wszystkich otrzymanych ocen, skontaktujcie się z prowadzącymi zajęcia z prośbą o ich uzupełnienie.

Z akademickim pozdrowieniem, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Koszalińskiej dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PKZmiana adresów e-mail

Przypominamy, że wszyscy studenci mają zmienione podstawowe adresy e-mail służące do przesyłania informacji w sprawach uczelnianych (m.in. przez nauczycieli z USOSweb i BOS) na adresy w domenie s.tu.koszalin.pl (wedlug wzoru u1234@s.tu.koszalin.pl). Na swoje konta logujecie się Państwo poprzez stronę: https://timon.tu.koszalin.pl/login/.

W razie problemów z logowaniem do konta pocztowego należy pisać na adres ucti@tu.koszalin.pl.

 

Załączniki

Nazwa