Tablica ogłoszeń

 

DZIEŃ REKTORSKI

22.12.2023 r. został ogłoszony dniem rektorskim. Studenci nie mają w tym dniu zajęć. Obwieszczenie 22/2023


Informacje organizacyjne 

1. ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 października 2023 r.
2. REJESTRACJE NA OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA
Osoby, które jeszcze nie zapisały się na zajęcia w rejestracjach dostępnych na kontach studenckich w USOSweb, prosimy aby niezwłocznie to uczyniły.
3. LEGITYMACJE STUDENCKIE
O możliwości odbioru legitymacji studenckiej będziemy każdego z Państwa informować drogą mejlową. Przypominamy, że w celu otrzymania legitymacji należy wnieść za nią opłatę w kwocie 22 zł oraz złożyć wniosek o wyrobienie legitymacji dostępny w module podań w USOSweb.
4. PLANY ZAJĘĆ
Plany zajęć mogą jeszcze ulegać zmianom. Prosimy o śledzenie przede wszystkim stron wydziałów, na których będą publikowane informacje o zmianach. Studentów niestacjonarnych prosimy o weryfikowanie planów przed planowanym zjazdem.
5. CZESNE i OPŁATY
Przypominamy, że na kontach studenckich w USOSweb w sekcji DLA WSZYSTKICH => PŁATNOŚCI znajdują się informacje na temat Państwa płatności: kwot i terminów. Dodatkowo znajdziecie Państwo tam aktualny numer konta, na który należy dokonywać opłat.

Wnioski o stypendium rektora dla studentów - semestr zimowy 2023/2024

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów na semestr zimowy 2023/2024 należy wypełnić w systemie USOSweb. Generator wniosków będzie aktywny od dnia 02.10.2023 r. od godziny 9.00 do dnia 05.11.2023 r. do godziny 23.59. Wydrukowany wniosek należy złożyć, w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia, do Komisji Stypendialnej PK za pośrednictwem BOS wyznaczonego do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem świadczeń (Kampus przy ul. Śniadeckich 2, p. 19A) do dnia 07.11.2023 r.


Drodzy Studenci!

Przypominamy, że podstawowym narzędziem do naszej komunikacji z Państwem jest elektroniczna poczta studencka. Prosimy o jej regularne sprawdzanie. W okresie związanym z rozliczaniem semestru letniego oraz rozpoczęciem semestru zimowego będziecie Państwo otrzymywali od nas wiele informacji organizacyjnych.


Zmiany w zakresie dokumentów składanych przez studentów przystępujących do obrony

Od 16 września 2023 r. studenci mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek związanych ze składaniem dokumentów przed przystąpieniem do obrony:
 
ŚCIEŻKA 1
Studenci, którzy chcą otrzymać komplet dokumentów: dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami, w języku polskim, nie muszą składać żadnych dokumentów.
 
ŚCIEŻKA 2
Studenci, którzy chcą otrzymać:
  1. bezpłatnie: dyplom ukończenia studiów, jeden odpisu dyplomu w języku polskim, jeden odpis dyplomu w jednym z języków obcych (angielskim lub niemieckim) oraz suplement do dyplomu oraz dwa odpisy suplementu w języku polskim,
LUB
  1. odpłatnie*: dyplom ukończenia studiów, dwa odpisy dyplomu w języku polskim, suplement do dyplomu oraz dwa odpisy suplementu w języku polskim i dodatkowo odpis dyplomu w jednym z języków obcych (angielskim lub niemieckim) (*Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym, absolwent ponosi opłatę w wys. 20 zł. na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. § 36 ust.1, pkt. 2)
powinni złożyć Fakultatywny wniosek o wydanie dyplomu i suplementów (elektronicznie, po zalogowaniu na konto w USOSweb – zakładka DLA STUDENTÓW à Podania).

Praca BOS przy ul. Racławickiej we wrześniu 2023

Do końca września BOS przy ul. Racławickiej nie prowadzi bezpośredniej obsługi studentów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszego biura przy ul. Śniadeckich lub przy ul. Kwiatkowskiego.
Jednocześnie przypominamy, że wnioski i podania składać można elektronicznie lub w urnach znajdujących się przy wejściu do głównego budynku w kampusie oraz że można się z nami skontaktować pod adresem: bos@tu.koszalin.pl.

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Zarządznie Nr 28/2023 w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024


Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządznie Nr 34/2022 w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023


Wnioski elektroniczne

Informujemy, że od 6.02.2023 r. udostępniliśmy możliwość składania wniosków w sprawach studenckich, po zalogowaniu się na konto studenta w USOSweb. Aby złożyć wniosek/podanie/oświadczenie należy wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW i następnie PODANIA.


Zmiana dni i godzin obsługi studentów w BOS w kampusie przy ul. Racławickiej

Informujemy, że od 1 lutego 2023 r. Biuro Obsługi Studentów w kampusie przy ul. Racławickiej będzie otwarte we wtorki w godzinach 8.00-15.00 oraz w soboty zjazdowe w godzinach 10.00-13.00. W pozostałych dniach czekamy na Państwa w kampusach przy ul. Kwiatkowskiego i Śniadeckich, w godzinach obsługi studentów.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski i podania składać można elektronicznie lub w urnach znajdujących się przy wejściu do głównego budynku w kampusie oraz że można się z nami skontaktować pod adresem: bos@tu.koszalin.pl.


Szanowni Studenci!

W związku z Zarządzeniem Nr 57/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 września 2021 r. w sprawie określenia sposobu uwierzytelniania studenta w systemie teleinformatycznym uczelni na potrzeby dokumentowania rekrutacji i przebiegu studiów informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na korespondencję przesyłaną do Biura Obsługi Studentów z adresów elektronicznej poczty studenckiej (adres poczty zaczyna się od numeru Państwa albumu i wygląda w następujący sposób np. u12345@s.tu.koszalin.pl).

W razie trudności z dostępem do skrzynki elektronicznej poczty studenckiej prosimy kontaktować się z UCTI pod adresem: ucti@tu.koszalin.pl.


Szanowni Studenci

1. Wnioski po niezaliczonym semestrze

Przypominamy, że wszystkie osoby, które nie zaliczyły przedmiotów w semestrze letnim (w tym wyznaczonych do zrealizowania różnic programowych), zobowiązane są do złożenia w BOS stosownych wniosków. Składanie wniosków odbywa się za pośredncitwem konta studenta w USOSweb.

Termin na złożenie wniosków to 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej.

Ważne!
Nie dotyczy studentów, którzy otrzymali zgodę na przeniesienie terminu realizacji zajęć (np. praktyk) lub zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.

2. Oceny z zaliczeń i egzaminów

Przypominamy o tym, że na indywidualnym koncie studenta w USOSweb powinny być widoczne wszystkie otrzymane oceny. W przypadku ich braku bardzo prosimy skontaktować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

3. Grupy zajęciowe

Braki w widoczności grup zajęciowych na semestr zimowy 23/24 prosimy zgłaszać na adres: bos@tu.koszalin.pl.


Obrony prac dyplomowych

W zakłace Obrony prac dyplomowych umieszczone zostały informacje dla studentów dotyczące obron w semestrze letnim 2022/2023.INFORMACJA OD PROREKTORA DS. STUDENCKICH DR. HAB. INŻ. TOMASZA KRÓLIKOWSKIEGO, PROF. PK

Szanowni Studenci!

Przypominam, że po wycofaniu papierowych indeksów, to Państwa konta w systemie USOS stały się miejscem, w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące przebiegu studiów i realizowanych zajęć.

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną semestru letniego 2022/2023 proszę o sprawdzenie na kontach studenta w systemie USOSweb  (zakładka DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> OCENY) lub w USOSie mobilnym (Dla studenta -> Oceny), czy widzicie Państwo wszystkie zajęcia, do których zaliczenia macie uprawnienia.

W przypadku brakujących zapisów bardzo proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Studentów pod adresem: bos@tu.koszalin.pl.

Jeżeli zauważycie Państwo, że nie macie wpisanych wszystkich otrzymanych ocen, skontaktujcie się z prowadzącymi zajęcia z prośbą o ich uzupełnienie.

Z akademickim pozdrowieniem, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Koszalińskiej dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PKZmiana adresów e-mail

Przypominamy, że wszyscy studenci mają zmienione podstawowe adresy e-mail służące do przesyłania informacji w sprawach uczelnianych (m.in. przez nauczycieli z USOSweb i BOS) na adresy w domenie s.tu.koszalin.pl (wedlug wzoru u1234@s.tu.koszalin.pl). Na swoje konta logujecie się Państwo poprzez stronę: https://timon.tu.koszalin.pl/login/.

W razie problemów z logowaniem do konta pocztowego należy pisać na adres ucti@tu.koszalin.pl.

 

Załączniki

Nazwa