Akademicki Klub Tańca  Istnieje od 23 lat. Od pierwszych występów jest formacją medalową. Studentów trenuje Roman Filus.  Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego  Istnieje tak...
Informacje SKN i OS Terminy: Termin składania planów pracy na rok 2022 przez SKN i OS upływa  15 stycznia (zał. nr 12, zał. nr 2 oraz zał. nr 3 do Regulaminu). Termin składania sprawozda...
ZAJĘCIA W SEKCJACH AZS PK   Wskazówki do wyrobienia legitymacji KU AZS https://www.azs.pl/legitymacje   https://planeta.azs.pl/formularz/zgloszenie-czlonkostwa