ZAJĘCIA W SEKCJACH AZS PK   Wskazówki do wyrobienia legitymacji KU AZS https://www.azs.pl/legitymacje   https://planeta.azs.pl/formularz/zgloszenie-czlonkostwa