Dwusemestralne studia podyplomowe mają na celu przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o odnawialnych źródłach energii (OZE) w zakresie: rozwiązań technicznych i technologicznych sto...
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI / specjalność: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studia podyplomowe organizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Studia podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚ...