Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Profesjonalne staże dla studentów informatyki

 

52 studentów i 5 studentek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku informatyka na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej odbędzie w ciągu dwóch najbliższych lat 360-godzinny staż płatny w przedsiębiorstwach zgodnych z profilem kształcenia studentów. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Program staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej” – tak brzmi pełna nazwa projektu - jest adresowany do studentów 5. i 6. semestru studiów stacjonarnych I stopnia informatyki. W ramach projektu zaplanowano realizację wysokiej jakości staży służących nabyciu przez studentów informatyki praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach.

Dzięki uczestnictwu w programie studenci zwiększą posiadane kompetencje w zakresie m.in. techniki budowy portali i witryn internetowych oraz aplikacji www, architektury klient-serwer, organizacji baz danych i metodologii ich projektowania, ochrony danych, bezpieczeństwa systemów informatycznych, inżynierii oprogramowania, życia oprogramowania, architektury Model-Widok-Kontroler oraz projektowania graficznego interfejsu użytkownika.

Uczestnicy staży zdobędą kompetencje, które pozwolą im pracować indywidualnie jak i w zespole oraz opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Przyczyni się to do wykształcenia u studentów świadomości ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz umiejętności rozwiązywania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy. Rekrutacja na pierwszy etap dobiegła końca. Drugi i ostatni  etap rekrutacji rozpocznie się w grudniu 2018 roku, a zajęcia w ramach tego etapu będą trwały do października 2019 roku.

Wartość projektu to około 540 tysięcy złotych, wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekroczy 520 tysięcy złotych. 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl