STUDENCI


W związku z możliwością przyznania dodatkowego dofinansowania ze środków Erasmus+ dla studentów pobierających stypendium socjalne, wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2022/2023.
Studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na semestr letni 2022/2023, którym przyznano stypendium socjalne i pobierają je w semestrze poprzedzającym wyjazd, proszeni są o dostarczenie decyzji o przyznaniu stypendium do Biura Współpracy Międzynarodowej (Budynek G, pokój 101) do dnia 23.12.2022.


W związku z możliwością przyznania dodatkowego dofinansowania ze środków Erasmus+ dla studentów pobierających stypendium socjalne, wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2022/2023.
Studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na semestr zimowy 2022/2023, którym przyznano stypendium socjalne i pobierają je w semestrze poprzedzającym wyjazd, 
proszeni są o dostarczenie decyzji o przyznaniu stypendium do Biura Współpracy Międzynarodowej (Budynek G, pokój 101) do dnia 05.08.2022.Biuro Mobilności Międzynarodowej ogłasza nabór na wyjazdy zagraniczne na nadchodzący rok akademicki 2022/23 w ramach programu Erasmus+.
Studenci mogą aplikować na wyjazdy na studia oraz praktyki. Zainteresowanych studentów  prosimy o  składanie  formularzy zgłoszeniowych oraz (jeśli posiadają)- certyfikatu językowego do Koordynatorów Wydziałowych Erasmus+ . Termin składania dokumentów - 04.03.3022 (piątek)

Formularze dostępne tutaj >> pobierz
Zapraszamy do udziału w naborze!


W związku z możliwością przyznania dofinansowania ze środków POWER studentom pobierającym stypendium socjalne wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2021/2022, studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na semestr letni 2021/2022, którym przyznano stypendium socjalne i pobierają je w semestrze poprzedzającym wyjazd, proszeni są o dostarczeni  decyzji o przyznaniu stypendium do Biura Współpracy Międzynarodowej (Budynek G, pokój 101) do dnia 03.12.2021.


W związku z możliwością przyznania dofinansowania ze środków POWER studentom pobierającym stypendium socjalne wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2021/2022,
Studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na semestr zimowy 2021/2022, którym przyznano stypendium socjalne i pobierają je w semestrze poprzedzającym wyjazd, proszeni są o dostarczeni  decyzji o przyznaniu stypendium do Biura Współpracy Międzynarodowej (Budynek G, pokój 101) do dnia 30.07.2021.


Nabór UZUPEŁNIAJĄCY na wyjazdy zagraniczne:

STUDIA oraz PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+

Rozpoczyna się nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022:
1/ SMS - wyjazdy studentów na studia (SEMSTR LETNI)
2/ SMP - wyjazdy studentów na praktyki

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają)- certyfikat językowy w terminie do dnia 28.05.2021

Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

>> Wzory formularzy do pobrania na dole strony


Biuro Mobilności Międzynarodowej ogłasza nabór uzupełniający na wyjazdy zagraniczne studentów – studia (semestr letni) i praktyka - na nadchodzący rok akademicki 2021/22 

w ramach Programu Erasmus+.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na spotkanie online z Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+, które odbędzie się w poniedziałek 17.05.2021 o godzinie 16:00, na platformie ZOOM

Szczegóły: https://us05web.zoom.us/j/82557295130?pwd=M2RScEdOSDVkdXhJRXE0RnRwa3lEUT09

Meeting ID: 825 5729 5130
Passcode: KGM2db

Omówione zostaną podstawowe kryteria i wymogi programu wraz z całym procesem kwalifikacji w Politechnice Koszalińskiej.


Nabór na wyjazdy zagraniczne:

STUDIA oraz PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+

Rozpoczyna się nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022:

1/ SMS - wyjazdy studentów na studia
2/ SMP - wyjazdy studentów na praktyki

oraz

uzupełniający nabór na wyjazdy typu SMP – Praktyka na bieżący rok akademicki 2020/2021

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają)- certyfikat językowy
w terminie do dnia 19.02.2021


Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

>> Wzory formularzy do pobrania na dole strony


Biuro Mobilności Międzynarodowej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych wyjazdami na studia i praktyki studentów na spotkanie online z Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+, które odbędzie się we czwartek 28.02.2021 o godzinie 16:00

Szczegóły: Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/87954726316?pwd=SXF6UDNON2RoSU5GNTdOSlpUVmx1Zz09

Meeting ID: 879 5472 6316
Passcode: 3u4dqP

Omówione zostaną podstawowe kryteria i wymogi programu wraz z procesem kwalifikacji w Politechnice Koszalińskiej


W związku z możliwością przyznania dofinansowania ze środków POWER studentom pobierajacym stypendium socjalne wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2020/2021, studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na semestr zimowy 2020/2021, którym przyznano stypendium socjalne i pobierają je w semestrze poprzedzającym wyjazd, proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia 30.06.2020 decyzji o przyznaniu stypendium.


Nabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+

Trwa nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021:
1/ SMS - wyjazdy studentów na studia
2/ SMP - wyjazdy studentów na praktyki


Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy) w terminie do dnia 21.02.2020
Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

>> Wzory formularzy do pobrania na dole strony


Spotkanie informacyjne dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW PK zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

Planowane wyjazdy w roku 2020/2021: 

a/ SMS – wyjazdy studentów na studia zagraniczne

b/ SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

c/ STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

d/ STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Zapraszamy na spotkanie - 31.01.2020 (piątek )  godz. 16.30; ul. Racławicka 15-17, sala 212 blok A.


INFORMACJE dla studentów wyjeżdżających do Turcji - legalizacja pobytu:

10 Things to Do for Erasmus+ Exchange Students in Turkey


OFERTY PRAKTYK >> tu.koszalin.pl/art/489/oferty-praktyk


Erasmus+ Online Lingustic Support (OLS)

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania. Rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym.

Uczestnictwo w kursie to między innymi dostęp do sekcji:
language courses: menu z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
forum:(nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników;
news;
level test:  test na zakończenie kursu on-line.

Uczestnicy kursów mają możliwość uzyskania tzw: European Language Passport (Europass-Paszport Językowy) wydawany przez Europass (Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie)

Jak uzyskać Europass? Wyjaśnienie na stronie:   http://europass.org.pl/dokumenty/paszport-jezykowy/

Wiecej informacji o OLS:  http://erasmusplus.org.pl/online-linguistic-support/

Praktyczne wskazówki i informacje dla STUDENTÓW korzystajacych z systemu OLS


POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

W roku akademickim 2020/2021 planowane jest kontynuowanie finansowania mobilności studentów socjalnych oraz niepełnosprawnych w ramach projektu:

"Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami . Edycja 3" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)


Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów niepełnosprawnych

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.”

 

 


DO POBRANIA:

Załączniki

Nazwa
decyzja-o-zaliczeniu-praktyki.docx pobierz
formularz-zgloszeniowy-praktyki-erasmus-2022.docx pobierz
formularz-zgloszeniowy-studia-erasmus-2022.docx pobierz
nabór ogłoszenia 2022-23_studenci_ USOS.docx pobierz
wskazowki_ols_dla_studentow_ka1_he.pdf pobierz
porozumienie-o-programie-parktyki-learning-agreement-trainisheeps-2018.docx pobierz
porozumienie-o-programie-studiow-learning-agreement-studies-2018.docx pobierz
potwierdzenie-pobytu-studia-confirmation-studies.doc pobierz
rodo-erasmus-pk.pdf pobierz
wskazowki-do-la-praktyki-2018.docx pobierz
wskazowki-do-la-studia-2018.docx pobierz
wskazowki-ols-dla-studentow-ka1-he.pdf pobierz
3_warunki-dodatek-socjalny_2020_final.pdf pobierz
4_warunki-niepelnosprawnosc_2020_final.pdf pobierz
1a_stawki-ryczaltowe_2020_final.pdf pobierz
10_things_to_do_for_erasmus_exchange_students_in_turkey.docx pobierz