Aktywne organizacje studenckie i koła naukowe
Akademicki Klub Tańca 

Istnieje od 23 lat. Od pierwszych występów jest formacją medalową. Studentów trenuje Roman Filus. 


Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego 
Istnieje tak długo, jak uczelnia. Nie sposób zliczyć medali i osiągnięć studentów. W ostatnich latach powstały nowe sekcje, kładące nacisk na rekreację. 


Chór Politechniki Koszalińskiej „Canzona” 
Powstał w styczniu 2017 roku, kontynuując działania Chóru Akademickiego, założonego w 1993 roku. Jego dyrygentem jest prof. Radosław Wilkiewicz. 
Chór Politechniki Koszalińskiej „Canzona” śpiewa podczas największych wydarzeń środowiska akademickiego, w tym Inauguracji Roku i Święta Uczelni.


Yacht Club Politechniki 
Koszalińskiej to jedna z najdłużej działających organizacji uczelnianych. Powstał w 1972 roku. Organizuje kursy żeglarskie, obozy, rejsy i regaty. 


Koła Naukowe, Organizacje i Rady Studentów Wydziałów Politechniki Koszalińskiej

Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej
ul. Rejtana 15 (DS1), 75-507 Koszalin
samorzad@tu.koszalin.pl
przewodniczacy.pspk@tu.koszalin.pl
94 34 789 16 / 94 34 530 76 / 94 34 530 76


Rada Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Rada Studentów Wydziału Mechanicznego
Rada Studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki
Rada Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych
Rada Studentów Wydziału Humanistycznego
Rada Studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa
Rada Studentów Filii w Szczecinku

Organizacje Studenckie:
Chór Politechniki Koszalińskiej "CANZONA"
Akademicki Klub Tańca Politechniki Koszalińskiej
Yacht Club Politechniki Koszalińskiej
Organizacja Miedzywydziałowa CCC TECH


Koła Naukowe
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji:
Inżynierskie Koło Studenckie


Wydział Mechaniczny:
Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Elektrotechniki „ElektroENERGA”
Koło Naukowe Logistyki LOGTECH
Studenckie Koło Naukowe RECEPTOR
Studenckie Koło Naukowe Automatyki DELTA
Koło 3D


Wydział Elektroniki i Informatyki:
Koło Pasjonatów Elektroniki Politechniki  Koszalińskiej
Koło Naukowe Grupa .NET Politechniki Koszalińskiej


Wydział Nauk Ekonomicznych:
Studencki Klub Przedsiębiorczości
Koło Młodych Ekonomistów
Studenckie Koło Naukowe - Rachmistrz
Studenckie Koło Naukowe LIDER
Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji "TRAVELin"
Studenckie Koło Naukowe Logistyki "PROLOG"
Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Społecznej Politechniki Koszalińskiej
Studenckie Koło Naukowe Finansów - POLTECH KOSZALIN


Wydział Humanistyczny:
Studenckie Koło Naukowe Badamy Reklamy
Studenckie Koło Naukowe Anglicus
Interdyscyplinarne Naukowe Koło Akademickie INKA
Koło Naukowe KRYMINALNI PK
Klub Gier Planszowych "Odskocznia"


Filia w Szczecinku
Koło Naukowe OPTIMUS
Studenckie Koło Naukowe DREWNIAKI

Załączniki

Nazwa
adresy e-mail OS 10.11.22pdf.xls [Tryb zgodności].pdf pobierz