Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji – TRAVELin

 

Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji TRAVELin (KNF) to organizacja studencka działająca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Głównym założeniem Koła jest pogłębianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu Turystyki i Rekreacji.

 

Założeniami Koła Naukowego TRAVELin są:
  • aktywizowanie prospołecznej postawy studentów,
  • integrowanie środowiska studenckiego zainteresowanego problematyką Turystyki i Rekreacji,
  • współpraca z podmiotami z zakresu Turystyki i Rekreacji w kraju i za granicą,
  • realizowanie projektów o charakterze badawczym,
  • współpraca ze środowiskiem akademickim oraz gospodarczym,
  • organizacja i branie udziału w seminariach, konferencjach i innych projektach naukowych,
  • organizacja i branie udziału w przedsięwzięciach promujących wiedzę z zakresu Turystyki i Rekreacji,
  • rozwijanie rekreacji na płaszczyźnie akademickiej i na Politechnice.

Opiekun koła:  dr Agnieszka Połaniecka

Jeżeli jesteś zainteresowany aktywnością Koła odwiedź nasz profil na Facebooku https://www.facebook.com/future.politechnika.koszalinska/

Zastanawiasz się nad dołączeniem do Koła???
albo odwiedź nas w pok. 21A, ul. Kwiatkowskiego 6E na WNE.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

Honorowy patronat nad kołem sprawuje

Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna