Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Koło Młodych Ekonomistów

 

Koło Młodych Ekonomistów (KME) jest organizacją studencką działająca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Głównym celem działalności Koła jest pogłębianie i popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz aktywizacja prospołecznych postaw studentów.

Jako zadania główne członkowie Koła wyznaczyli:

 

  • Realizowanie projektów o charakterze badawczym,
  • Współpraca ze środowiskiem akademickim oraz otoczeniem gospodarczym,
  • Organizacja i udział w seminariach, konferencjach i innych projektach naukowych,
  • Organizacja i udział w przedsięwzięciach promujących wiedzę ekonomiczną.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy!

Siedziba KME znajduje się w jednostce macierzystej, czyli w budynku WNE ul. Kwiatkowskiego 6E w pokoju 508A.

KME jest zarejestrowane w ogólnopolskiej bazie organizacji i projektów naukowych realizowanych przez studentów i doktorantów StRuNa Studencki Ruch Naukowy.

Więcej informacji o aktualnych wydarzeniach i działalności KME można znaleźć na FB https://www.facebook.com/KMEKOSZALIN.

Kontakt z KME: kme@tu.koszalin.pl, pok. 619 A, ul. Kwiatkowskiego 6E.
Opiekun koła: Maria Klonowska-Matynia, pok. 622 A ul. Kwiatkowskiego 6E, tel. 094 3439186.

Załączniki

Nazwa
Formularz_zgloszeniowy.docx pobierz
Statut_KME.pdf pobierz
ZARZĄD KOŁA MŁODYCH EKONOMISTÓW 2023-2024.pdf pobierz