Baza Usług Rozwojowych


Dział Nauki Politechniki Koszalińskiej informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)”,którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników.

W ramach realizacji projektu utrzymywana jest Baza Usług Rozwojowych (BUR), czyli ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Baza została stworzona z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników.

Politechnika Koszalińska utworzyła w  BUR swój profil. Pozwala to na zamieszczenie w Bazie informacji o oferowanych przez Wydział studiach podyplomowych, kursach dokształcających czy szkoleniach. W ramach projektu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), będą mogły otrzymać refundację kosztów poniesionych na usługi rozwojowe takie jak m.in. szkolenia, doradztwo czy studia podyplomowe. Wysokość refundacji może sięgnąć nawet do wysokości 80%. Przedsiębiorcy chcący wziąć udział w projekcie będą mogli skorzystać z usług rozwojowych oferowanych jedynie przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) Baza jest narzędziem, które w prosty i szybki sposób umożliwi znalezienie usługi rozwojowej, odpowiadającej na potrzeby użytkowników.

Korzyści z rejestracji  w Bazie:
rejestracja z możliwością świadczenia usług z dofinansowaniem z funduszy europejskich,
- potwierdzona przez prestiżową instytucję rządową, jaką jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jakość usług oferowanych przez Państwa jednostkę,
- korzystanie z możliwości profesjonalnej i efektywnej promocji – możliwość dotarcia do nowych klientów,
- uczestnictwo w grupie najlepszych firm z branży,
- porównanie z innymi dostawcami usług,
- informacja zwrotna od uczestnika usługi,
- baza jako narzędzie do zarządzania własnymi usługami rozwojowymi.


Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


W woj. zachodniopomorskim powołano operatorów  programu, z których każdy ma do wydatkowania na powyższe zadania kwotę ponad 22 mln zł. Są to :

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin http://karrsa.pl/
tel. 94 341 63 30
e-mail: karrsa@karrsa.pl


Polska Fundacja Przedsiębiorczości:
Oddział w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, pokój 202
75-411 Koszalin, tel./fax 94 34 07 035, 784 689 616
www.fur.pfp.com.pl


Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel. 91 432 93 21, 91 488 24 88
fax. 91 488 26 26, 91 432 93 22
e-mail: zarzad@zarr.com.pl


Szczegółowe informacje dotyczące Bazy Usług Rozwojowych dostępne są pod adresem http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Poradnik dla branży szkoleniowej

Ulotka informacyjna KARR

Szczegóły programu dla przedsiębiorców i pracowników Czy można zrobić przekierowanie na stronę https://karrsa.eu/2017/12/19/uslugi-rozwojowe-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow-przedsiebiorstw-dostepne-w-ramach-bazy-uslug-rozwojowych/

 

 

 

Załączniki

Nazwa
poradnik_dla_branzy_szkoleniowej_2_1.pdf pobierz
uslugi_rozwojowe_-_na_strone_www.pdf pobierz