Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni (9.05.2019 r.)

8 maja br. odbyło się pierwszy posiedzenie siedmioosobowej Rady Uczelni. Jej członkowie zostali wybrani 17 kwietnia br. głosami senatorów Politechniki Koszalińskiej.

Konieczność utworzenia tego rodzaju nowego gremium doradczego wynika ze znowelizowanej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Rada jest niezależna od rektora i Senatu. W jej skład weszli wykładowcy, przedsiębiorcy i studentka. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie rady odebrali akty nominacyjne przyznane im przez rektora prof. Tadeusza Bohdala. Rektor nie krył, że kierownictwo uczelni liczy na „nowe, świeże spojrzenie” członków rady na sytuację i przyszłość Politechniki Koszalińskiej.

– Rada ma sprawować pieczę nad funkcjonowaniem, ale przede wszystkim rozwojem uczelni – mówił rektor prof. Bohdal. – Jednym z jej zadań będzie opiniowanie planu finansowego politechniki, ma więc duże kompetencje i możliwości, z których chcemy skorzystać.

Członkami Rady Uczelni są: reprezentujący środowisko akademickie – prof. Dariusz Lipiński z Wydziału Mechanicznego, prof. Jerzy Rembeza z Wydziału Nauk Ekonomicznych i prof. Robert Sidełko z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji oraz ze środowisk spoza uczelni – Joanna Jodłowska, członek zarządu firmy Kronospan, Piotr Bartkiewicz, dyrektor koszalińskiego oddziału firmy GlobalLogic i Piotr Huzar, prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a także przewodnicząca Parlamentu Julia Małecka-Nowosielska. Przewodniczącym rady został Piotr Huzar. Zgodnie z ustawą przewodniczący musi być spoza uczelni.

Piotr Huzar liczy, że za jego pośrednictwem uczelnia jeszcze bardziej zacieśni współpracę z biznesem. Przewodniczący uważa, że rada może mieć realny wpływ na działalność uczelni, a przede wszystkim doradzać władzom przy decyzjach dotyczących spraw pozostających poza sferą nauki i kształcenia.

Kadencja pierwszej potrwa do 31 grudnia 2020 roku. Do zadań rady należy między innymi: opiniowanie projektów statutu i strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat). Wybory nowego rektora odbędą się w 2020 roku.

Zdjęcia: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl