Absolwenci Politologii 2.0 będą stanowić wsparcie dla cyfryzacji administracji. Dzięki nowemu kierunkowi uzyskają zarówno kompetencje cyfrowe, jak i szeroką wiedzę pozwalającą na działanie w społeczno-politycznych aspektach cyberprzestrzeni. Poszerzą oni swoją wiedzę na temat zmian technologicznych w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Kierunek pozwoli studentom na podjęcie współpracy z administracją szczebla lokalnego i centralnego, jak również z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Połączenie wiedzy akademickiej z odbytą praktyką daje możliwość rozpoczęcia kariery w najbardziej poszukiwanych zawodach.

PROFIL PRAKTYCZNY

• 3-letnie (stacjonarne) I stopnia licencjackie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

• administracja publiczna
• organizacje pozarządowe
• służby mundurowe
• dziennikarstwo
• marketing
• własna działalność