Nasi naukowcy w innowacyjnym projekcie badawczo-rozwojowym
Opublikowano 17.09.2021 14:02

Politechnika Koszalińska weźmie udział w realizacji projektu, dzięki któremu powstanie system ułatwiający uczniom przyswajanie wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych. Zadaniem naukowców z naszej uczelni będzie opracowanie prototypu innowacyjnego urządzenia, które umożliwi wykorzystanie aplikacji edukacyjnej.

Projekt wykorzystuje osiągnięcia neuronauki (zajmuje się badaniem układu nerwowego). Opiera się też na ustaleniach nauk kognitywnych (dziedzina wiedzy dotycząca działania zmysłów, mózgu i umysłu) i neurolearningu (metoda uczenia dostosowana do sposobu, w jaki mózg przetwarza informacje).

W całym przedsięwzięciu chodzi o opracowanie efektywnej metody nauczania przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki, chemii) uwzględniającej specyficzne, często niewykorzystywane możliwości umysłu i układu nerwowego, ale też ograniczenia związane z jego funkcjonowaniem.

Liderem projektu dotyczącego opracowania innowacyjnej metody będzie jedna z firm ze Szczecina. Politechnika Koszalińska włączy się w prace projektowe jako partner. Realizacja rozpocznie się 1 stycznia 2022 roku i potrwa do końca 2023 r.

Dźwięki pomogą w uczeniu się przedmiotów ścisłych

Na czym polega projekt? W wyniku przeprowadzonych prac badawczych opracowany zostanie prototypowy system, który będzie przeznaczony do nauki zdalnej. System, poprzez odpowiednie modelowanie bodźców przekazywanych uczniowi w procesie nauki, zwiększy dynamikę przyswajania wiedzy. Spowoduje też, że sam proces nauki będzie dla ucznia bardziej przyjazny.

Ważną częścią systemu będą słuchawki w odpowiedni sposób przenoszące bodźce dźwiękowe.

Zaletą całej metody stanie się to, że przyjęty w niej system nauki będzie dostosowywał kolejność oraz trudność zadań do wiedzy i cech osobowościowych młodego człowieka.

Przygotujemy prototyp innowacyjnych słuchawek

Politechnika jest odpowiedzialna za realizację badań związanych z konstrukcją i wydajnością fizyczno-biologiczną innowacyjnych słuchawek GC. W prace nad projektem zaangażowani zostaną naukowcy z Wydziału Mechanicznego i specjaliści z funkcjonującego na tym wydziale Centrum Druku 3D.

Zajmiemy się opracowaniem konstrukcji urządzenia, wydrukujemy jego prototyp, a następnie zbadamy jego wytrzymałość – wyjaśnia kierownik projektu, prorektor ds. studenckich Politechniki Koszalińskiej dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, który pełni funkcję dyrektora Centrum Druku 3D. – Naukowcy z naszego wydziału zajmą się też badaniami dotyczącymi bioaktywności urządzenia. Chodzi o sprawdzenie, czy materiały użyte do wytworzenia słuchawek GC mają wpływ na organizm użytkujących go osób.

Wartość prac, które przeprowadzą pracownicy Politechniki Koszalińskiej przekracza 364 tysiące złotych (wartość całego projektu to 5 mln 161 tys. zł).

Realizacja przedsięwzięcia współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.


fot. Pixabay