Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży 

Informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2021/22 oraz harmonogram zajęć na Koszalińskim Uniwersytecie Dzieci i Młodzieży zostaną zamieszczone na początku września br.

Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży (KUDiM) powstał po to, aby przez naukę w formie zabawy rozwijać dziecięcą ciekawość, intelekt, odpowiedzieć na nurtujące je pytania, a młodzież zachęcić do zgłębiania zjawisk przyrodniczych oraz zagadnień technicznych. Celem uniwersytetu jest zachęcenie dzieci do poznania świata oraz różnych dziedzin nauki. Studentem KUDiM może zostać każde dziecko będące uczniem klas I-VIII szkół podstawowych. 

Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży proponuje program edukacyjny, który wzorowany jest na nauczaniu uniwersyteckim. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych  i odbywają się w salach wykładowych, w których na co dzień zasiadają studenci Politechniki Koszalińskiej. Dzieci oraz młodzież będą mogli poczuć się prawdziwymi studentami. 

W semestrze przygotowaliśmy 5 wykładów wraz z prezentacją. Będą one odbywały się w soboty, raz w miesiącu o stałej godzinie. Wszystkie zagadnienia prezentowane będą w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci i młodzieży. Po wykładzie uczestnicy będą mogli zadawać pytania prowadzącym.
 
Każdy student otrzyma indeks, w którym samodzielnie (lub z pomocą dorosłych) należy wpisać temat wykładu oraz wykładowcę. Jako obecność każdy otrzyma przy wejściu na aulę naklejkę. Po zebraniu 6 z 10 specjalnie przygotowanych naklejek-obecności na koniec roku akademickiego student otrzymuje dyplom Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży.


Strona: kudim.tu.koszalin.pl

Biuro Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży
dr inż. Anna Skubała - Koordynator KUDiM
kudim@tu.koszalin.pl

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
Dział Studencki / pok. 602 A
tel. 94 34 78 602
(godz. 7:30-15:30)


Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży oddział w Szczecinku to nowa oferta KUDiM, która powstała we współpracy z firmą Kronospan. 
informacje i zapisy: kudim.szczecinek@tu.koszalin.pl