Uniwersytet Trzeciego Wieku


Informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2021/22 oraz harmonogram zajęć na Uniwersytecie III Wieku zostaną zamieszczone na początku września br.

Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) jest jednostką ogólnouczelnianą, powstał w 2007 r. z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi w „złotym wieku”. Członkiem UTW może zostać osoba mająca status emeryta lub rencisty która chce poszerzać własne umiejętności i wiedzę, czynnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz poznawać nowych ludzi. Zainteresowani uczęszczać mogą na zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, lektoratów języków obcych, kursów. Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymuje indeks, w którym będzie rejestrowane uczestnictwo w zajęciach oraz jego szczególne osiągnięcia.

Cele naszego uniwersytetu to upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób na emeryturze, poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, a także ułatwianie kontaktów z instytucjami kultury i angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.

Zapisy na UTW odbywają się raz do roku. Posiadacze indeksu mają zagwarantowany udział w zajęciach UTW w roku kolejnym, wystarczy, że w wyznaczonym czasie potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach i dokonają niezbędnej opłaty rocznej. W zajęciach dla seniorów uczestniczy kilkaset osób; to nie tylko wykłady, lecz także inne formy aktywnego spędzania czasu.

Nowych słuchaczy przyjmuje się w zależności od liczby wolnych miejsc.


Strona: utw.tu.koszalin.pl

Biuro UTW czynne jest w środy po wykładzie w czasie trwania roku akademickiego
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, pokój 7 C

dr inż. Anna Skubała - Dział Współpracy ze Studentami
e-mail: utw@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 602
kom. 660 025 211
(godz. 7:30-15:30)