UWAGA! 25.06.2021 r. bez obsługi bezpośredniej W dniu 25.06.2021 r. zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa studentów, ze względu na całodniowe szkolenie pracowników Biura Obsługi Studentów. W...
Obrony prac dyplomowych 2020/2021 LATO: Obrony stacjonarne - informacje Obrony zdalne - informacje Przepisy obowiązujące na Uczelni dotyczące przeprowadzania obron: Zarządzenie Nr ...
Ze względu na sytuację epidemiczną, Politechnika Koszalińska wprowadza możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplement...
Podjęcie studiów Ślubowanie Oświadczenie o zapoznaniu sie z informacją o wysokości opłat za usługi edukacyjne na PK Legitymacja studencka (ELS) Potwierdzenie odbioru ELS Podani...
  Podstawa prawna Zarządzenie nr 66/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej dla stud...