Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier Politechniki Koszalińskiej

Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier Politechniki Koszalińskiej


MIEJSCE PRACY: Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, pełny etat

Oferta dotyczy zatrudnienia na pełny etat w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy” POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na okres realizacji od 01.11.2017 do 01.11.2019”

szczegółowe informacje >>>


Printer Pdf

Oferta zatrudnienia

Politechnika Koszalińska zatrudni
 
Specjalistę ds. zamówień
 
Wymagania dla kandydatów:
  • wykształcenie wyższe
  • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z zamówieniami, poświadczone odpowiednimi dokumentami
  • ukończone szkolenia specjalistyczne dot. zamówień, potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami.
Oferty zawierające:
  • CV i list motywacyjny
  • Kwestionariusz osobowy
  • Dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie)
  • Świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kserokopie)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych    o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o Ochronie danych osobowych -  t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”
 
Oferty wraz z dokumentami należy składać w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych w Koszalinie przy ul. Śniadeckich 2 pokój 405A, 406A do dnia 15.11.2017 r. 
Zeskanowany komplet dokumentów można również przesłać mailowo 
na adresem e-mail: dzial.zamowien@tu.koszalin.pl.

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl