Doktorantka z Wydziału Mechanicznego na stażu w toruńskim instytucie
Opublikowano 03.09.2021 10:55


Mgr inż. Elżbieta Kopczyńska, doktorantka Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, rozpoczęła trzymiesięczny staż naukowy w działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Wydział Mechaniczny przygotowuje się do nawiązania stałej, naukowej współpracy z placówką w Toruniu.

Mgr inż. Elżbieta Kopczyńska jest na III roku studiów doktorskich (opiekun naukowy: dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, opiekun pomocniczy: dr Katarzyna Mitura). Jej zainteresowania naukowe i przygotowywana praca doktorska dotyczą wytwarzania cienkich folii polimerowych z dodatkiem grafenu i tlenku grafenu do zastosowań w branży spożywczej. Podczas stażu w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu przeprowadzi badania własne do pracy doktorskiej. Będzie korzystać z aparatury i kompetencji zatrudnionych tam naukowców.

- W toruńskim instytucie pracują doświadczeni specjaliści. Placówka ma specjalistyczną aparaturę, dysponuje laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji – podkreśla prof. Iwona Michalska-Pożoga. – To świetne miejsce do nauki i prowadzenia badań.

Wydział Mechaniczny przygotowuje porozumienie dotyczące stałej współpracy z działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Warto dodać, że jesienią 2021 r. inny doktorant prof. Iwony Michalskiej-Pożogi wyjedzie na staż naukowy do Liberca (Czechy).


fot. ze zbiorów Elżbiety Kopczyńskiej