Nowa pracownia spopularyzuje wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
Opublikowano 22.06.2021 11:11


Politechnika Koszalińska przygotuje nowoczesną pracownię, w której studenci i uczniowie współpracujących z uczelnią szkół będą mogli poznać sposoby projektowania i zasady działania instalacji i urządzeń zasilanych energią ze źródeł odnawialnych (OZE). Powstanie pracowni dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Politechnika Koszalińska kładzie duży nacisk na kształcenie praktyczne przyszłych kadr inżynierskich. To ważne, szczególnie w kontekście potrzeby promocji odnawialnych źródeł energii.

Jak korzystać z OZE?

Nieznajomość zasad projektowania, montażu i eksploatacji instalacji budowlanych współpracujących z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii może powodować opór przed stosowaniem tych urządzeń w praktyce. A wadliwy montaż i obarczona błędami eksploatacja (brak założonych efektów, awaryjność i koszty napraw), może szkodzić samej idei wykorzystania OZE.

Stąd pomysł utworzenia pracowni, w której przyszli projektanci i wykonawcy inwestycji budowlanych będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób instalacje budowlane współpracują z urządzeniami opartymi na OZE, nauczyć się poprawnego montażu takich urządzeń, ale też obserwować sposób ich działania. Nowa pracownia będzie miejscem nauki dla studentów. Stanie się przestrzenią, w której sposoby wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą mogli poznać także przedstawiciele instytucji i środowisk współpracujących z uczelnią.

- Poznanie tych zagadnień stworzy przyszłym inżynierom budownictwa - instalatorom, możliwość poprawnego zaprojektowania i wykonania instalacji hybrydowych z zastosowaniem urządzeń zasilanych z odnawialnych źródłach energii - podkreśla prof. dr hab. inż. Robert Sidełko, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej (WILŚiG).

Pracownia poszerzy bazę dydaktyczną WILŚiG i uzupełni już istniejące laboratorium mechaniki płynów.

Tu zdobędą umiejętności praktyczne

Realizacja zadania przyniesie szereg korzyści środowisku naturalnemu. Pierwsza to zapoznanie przyszłych inżynierów z prawidłowym projektowaniem, montażem i eksploatacją instalacji budowlanych i urządzeń zasilanych energią odnawialną. Druga korzyść to promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Trzecią będzie przełamanie barier psychologicznych dotyczących stosowania OZE.

W nowej pracowni zostaną utworzone stanowiska dydaktyczne wyposażone w sprzęt, narzędzia i urządzenia do praktycznej nauki montażu, eksploatacji i badania efektów współpracy hybrydowego układu grzewczego w zakresie ciepłej wody, centralnego ogrzewania i wentylacji z urządzeniami zasilanymi energią odnawialną.

Powstaną stanowiska umożliwiające m.in. pomiary ciśnień w instalacji wentylacyjnej oraz ilości wytwarzanej energii przez pompę ciepła i kolektory słoneczne. Utworzone zostaną stanowiska dydaktyczne do nauki montażu instalacji budowlanych.

Studenci będą mogli w praktyce nauczyć się obsługi urządzeń zapewniających rekuperację, czyli odzysk energii ze strumienia zużytego powietrza oraz poznać zasady równoważenia hydraulicznego, decydujące o prawidłowej dystrybucji mediów w instalacjach: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, grzewczej i wentylacyjnej. Nauczą się też obsługi podstawowych urządzeń do pomiaru przepływu i ciśnień.

- Ważnym aspektem pracowni będzie możliwość obserwacji skutków złej regulacji czy nieprawidłowego doboru urządzeń warunkujących właściwą pracę - podkreśla prof. Robert Sidełko.

W nowej pracowni, w odróżnieniu od praktyki projektowej czy wykonawczej, będzie można popełniać błędy. Można powiedzieć, że popełnianie błędów pod okiem doświadczonych specjalistów będzie wręcz wskazane. Okazuje się bowiem, że praktyczny sposób zdobywania umiejętności, to najlepsza forma nauki.

- Studenci chcą zobaczyć, dotknąć i sprawdzić to, o czym mówi się na wykładach - dodaje prof. Robert Sidełko. - Takie oczekiwania obserwujemy prowadząc przede wszystkim zajęcia z przedmiotów kierunkowych. Sytuacja, w której studenci mają możliwość obserwacji danego procesu lub działania urządzenia, prowokuje ich do zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Na tym polega istota studiowania.

Wspiera nas Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bezpośrednim impulsem do utworzenia nowej pracowni są przygotowania do uruchomienia na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji nowego kierunku studiów: Sieci i Instalacje Budowlane. Zajęcia na nowym kierunku rozpoczną się w semestrze zimowym. Pracownia stanie się też miejscem, w którym praktyczną wiedzę będą mogli zdobywać studenci innych kierunków (m.in. prowadzonego na Wydziale Mechanicznym kierunku Energetyka).

Edukacją ekologiczną z zakresu zastosowania energii z odnawialnych źródeł zostaną objęci również uczniowie szkół podstawowych i średnich. Całkowity koszt utworzenia pracowni dydaktycznej służącej promowaniu instalacji zasilanych energią ze źródeł odnawialnych wynosi ponad 140 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Uczelnia już przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie pracowni. Przyszły wykonawca dostarczy i zamontuje niezbędne urządzenia. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie pod koniec 2021 roku w nowym laboratorium będą mogły odbywać się zajęcia.

Zdjęcia: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

Jak wyjaśnia prof. dr hab. inż. Robert Sidełko, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Geodezji i Środowiska, w nowej pracowni przyszli projektanci i wykonawcy inwestycji budowlanych dowiedzą się w jaki sposób instalacje budowlane współpracują z urządzeniami opartymi na OZE.

Studenci będą mogli w praktyce nauczyć się obsługi m.in. urządzeń zapewniających rekuperację.

Prof. Robert Sidełko podkreśla, że studenci chcą mieć rzeczywisty kontakt z tym, o czym mówi się na wykładach (widoczny na zdjęciu model instalacji grzewczej wykonali studenci kierunku Inżynieria Środowiska).

Prof. Robert Sidełko wyjaśnia, że impulsem do utworzenia nowej pracowni są przygotowania do uruchomienia kierunku: Sieci i Instalacje Budowlane.