Powstał oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
Opublikowano 21.06.2021 14:28


Na Wydziale Humanistycznym (WH) Politechniki Koszalińskiej, 18 czerwca br., odbyło się pierwsze zebranie koszalińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP). Z inicjatywą jego powstania wyszli badacze z dwóch katedr WH – Katedry Nauk o Polityce i Katedry Studiów Regionalnych i Europejskich. 

Podczas spotkania odbyły się wybory władz oddziału PTNP na kadencję 2021-2024. Prezesem został prof. dr hab. Jacek Knopek (na zdjęciu obok), kierownik Katedry Nauk o Polityce, pierwszym wiceprezesem dr hab. Marek Górka, prof. PK., a drugim dr hab. Michał Polak, prof. PK., skarbnikiem dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, natomiast sekretarzem – dr Ewa Włodyka. Do Komisji Rewizyjnej oddziału wybrani zostali: prof. dr hab. Czesław Partacz (przewodniczący), dr Krzysztof Kaczmarek i dr Dominika Liszkowska.

Koszaliński oddział PTNP skupia obecnie kilkanaście osób, pozostaje jednak otwarty na przyjmowanie nowych członków, zainteresowanych zagadnieniami politycznymi i okołopolitycznymi.