Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
AKTUALNOŚCI

 

****

W związku z możliwością przyznania dofinansowania ze środków POWER
studentom pobierajacym stypendium socjalne wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2020/2021,

studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na semestr zimowy 2020/2021, którym przyznano stypendium socjalne i pobierają je w semestrze poprzedzającym wyjazd,
proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia
30.06.2020 decyzji o przyznaniu stypendium.

****

Nabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI
w ramach programu Erasmus+

Trwa nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021:

1/ SMS - wyjazdy studentów na studia
2/ SMP - wyjazdy studentów na praktyki


Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy) w terminie do dnia 21.02.2020
Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy: https://www.tu.koszalin.pl/art/523

****

Spotkanie informacyjne dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW PK zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2020/2021

Planowane wyjazdy w roku 2020/2021: 


a/ SMS – wyjazdy studentów na studia zagraniczne

b/ SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

c/ STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

d/ STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Zapraszamy na spotkanie

31.01.2020 (piątek )  godz. 16.30; ul. Racławicka 15-17, sala 212 blok A.

 

****

W związku z możliwością przyznania dofinansowania ze środków Programu POWER studentom pobierajacym stypendium socjalne,
studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na
semestr letni 2019/2020, którym przyznano stypendium socjalne
proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia
13.12.2019 decyzji o przyznaniu stypendium.

****

Spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+
na rok akademicki 2019/2020 

odbędzie się w środę 22.05.2019 o godzinie 17:00 w sali 212 (bud A) przy ul. Racławickiej

Zapraszamy   

****

W związku z możliwością przyznania dofinansowania ze środków POWER studentom pobierajacym stypendium socjalne wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2019/2020,
studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na semestr zimowy 2019/2020, którym przyznano stypendium socjalne i pobierają je w semestrze poprzedzającym wyjazd,
proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia
30.05.2019 decyzji o przyznaniu stypendium.

****

Spotkanie informacyjne dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW PK zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2019/2020

Planowane wyjazdy w roku 2019/2020: 


a/ SMS – wyjazdy studentów na studia zagraniczne

b/ SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

c/ STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

d/ STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Zapraszamy na spotkanie

23.01.2019 (środa)  godz. 15.30; ul. Racławicka 15-17, sala 212 blok A.

 

****

Informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na dwa typy wyjazdów w ramach Programu Erasmus+  na rok akademicki 2019/2020:

1/ STA (wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych)

2/ STT (wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych)

Zainteresowanych wyjazdem typu STA prosimy o składanie do Koordynatorów Wydziałowych Programu Erasmus+ kompletu dokumentów:

A) Formularz zgłoszeniowy- najpóźniej do 5 marca 2019r.

B) Plan pracy STA (Mobility Agreement Staff Mobility for Teachinig) do 10 maja 2019r., zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+)

C)Dokumenty wyjazdowe zgodne z procedurą uczelni dot. wyjazdów zagranicznych do dnia 10 maja 2019r, podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu z adnotacją o możliwości  dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału/Instytutu lub środków prywatnych), preliminarz wydatków.

Zainteresowanych wyjazdem typu STT  prosimy o składanie do Biura Współpracy Międzynarodowej (ul. Śniadeckich 2, pokój 23 A), następujących dokumentów:

A) Formularz zgłoszeniowy- najpóźniej do 5 marca 2019r.

B) Plan pracy STT (Mobility Agreement Staff Mobility for Training) do 10 maja 2019r., zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+)

C) Dokumenty wyjazdowe zgodne z procedurą uczelni dot. wyjazdów zagranicznych do dnia 10 maja 2019r., podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu z adnotacją o możliwości  dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału/Instytutu lub środków prywatnych), preliminarz wydatków.

Wzory dokumentów do pobrania na stronie: https://www.tu.koszalin.pl/art/524

 

****

Nabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI
w ramach programu Erasmus+

Trwa nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020:

1/ SMS - wyjazdy studentów na studia
2/ SMP - wyjazdy studentów na praktyki


Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy) w terminie do dnia 12.02.2019
Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy: http://www.tu.koszalin.pl/art/523

****

W związku z możliwością przyznania dofinansowania ze środków Programu POWER studentom pobierajacym stypendium socjalne,
studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na
semestr letni 2018/2019, którym przyznano stypendium socjalne
proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia
14.12.2018 decyzji o przyznaniu stypendium.

 

****

 

 

Informacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla studentów i pracowników wyjeżdżających za granicę
 - informacje o formach wsparcia, jakie polskie służby konsularne oferują polskim obywatelom znajdującym się za granicą  

 

 

W umowie pomiędzy uczestnikem mobilności została wprowadzona klauzula zobowiązująca uczestnika – obywatela polskiego - do zarejestrowania się w portalu osób wyjeżdżających za granicę,
prowadzonym przez MSZ - serwis ODYSEUSZ:
www.odyseusz.msz.gov.pl 

 

 

 

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl