Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Konkurs na niezależnych ekspertów oceniających wnioski projektowe w 7 PR

                                                                                                                                        

  • Rozpoczęła się rejestracja ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020.
  • Komisja Europejska potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w nowym programie, ale także oceniać sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.
  • Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020.
  • Oprócz najlepszych naukowców KE chce pozyskać specjalistów
    z innych sektorów, w tym biznesu i usług.
  • Osoby, które były zarejestrowane jako eksperci do 7PR, mogą po aktualizacji swoich danych w bazie (dostęp przez Participant Portal) stać się ekspertami do H2020. Uwaga! Dane osób wpisanych do bazy ekspertów FP7 nie zostaną automatycznie przeniesione do nowej bazy ekspertów H2020.
  • Praca eksperta to unikatowe doświadczenie i możliwość nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych.
  • Więcej informacji i rejestracja: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113
powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl