PUNKT KONTAKTOWY
PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ
SUBREGION KOSZALIN

Uprzejmie informujemy, że przy Politechnice Koszalińskiej działa Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Punkt Kontaktowy przy PK obejmuje swoim zakresem wszelkie formy organizacyjno-informacyjne wspomagające przygotowanie zespołów naukowych subregionu Koszalina do aktywnego i skutecznego uczestniczenia we wszystkich programach      "Horyzont 2020"

 Kontakt:

Tel. (094) 3478-617

e-mail: bpk@tu.koszalin.pl

 

Nadzór merytoryczny:

prof.nadzw. dr hab. inż Witold Gulbiński

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

Biuro prowadzi:

mgr Maria Pelc

 

1.  Horyzont 2020

 

2.  Marie Skłodowska-Curie

 

3.  Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

 

4.  Komercjalizacja wiedzy

 

5.  Bazy patentowe

 

6. Terminarz konkursów

 

7. Konkurs na niezależnych ekspertów oceniających wnioski

 

8. Polecane strony interentowe

 

9. MNiSW o Horyzont 2020

 

10. Premia na horyzoncie