PRACOWNICY


Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na dwa typy wyjazdów w ramach Programu Erasmus+  na rok akademicki 2022/2023, akcja KA131 – Mobilność między krajami programu i krajami partnerskimi, oraz akcja KA107 – Mobilność z krajami partnerskimi. Krajami docelowymi w ramach akcji KA107 będą:

Izrael - zakres tematyczny projektu: literatura amerykańsko-żydowska z perspektywy kobiecej, kontekst historyczny i kulturowy, metody nauczania, interdyscyplinarność w naukach humanistycznych, tworzenie i ewaluacja programów kształcenia, systemy kształcenia. Dotyczy dziedzin: Edukacja, programy interdyscyplinarne, Literatura i lingwistyka, Sztuka i nauki humanistyczne, programy interdyscyplinarne.

Tajwan - zakres tematyczny projektu: literatura amerykańsko-chińska, literatura kobieca w kontekście Holocaustu, językowe aspekty studiów filologicznych, metody nauczania, interdyscyplinarne programy kształcenia. Dotyczy dziedzin: Edukacja, programy interdyscyplinarne, Literatura i lingwistyka, Sztuka i nauki humanistyczne, programy interdyscyplinarne.

Gruzja - zakres tematyczny projektu: systemy kształcenia, dotyczy dziedzin: Mechanika i Budowa Maszyn, Ekonomia.

Typy wyjazdów:

1/ STA (wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych)

2/ STT (wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych)

Zainteresowanych wyjazdem typu STA prosimy o składanie do Koordynatorów Wydziałowych Programu Erasmus+ kompletu dokumentów:

A) Formularz zgłoszeniowy- najpóźniej do 11 marca 2022r.

B) Plan pracy STA (Mobility Agreement Staff Mobility for Teachinig) do 10 maja 2022r., zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+), zaakceptowany również przez Koordynatora Wydziałowego PK oraz Prodziekana ds. Kształcenia danego Wydziału.

C)Dokumenty wyjazdowe zgodne z procedurą uczelni dot. wyjazdów zagranicznych do dnia 10 maja 2022r, podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału z adnotacją o możliwości  dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału lub środków prywatnych), preliminarz wydatków.

Zainteresowanych wyjazdem typu STT  prosimy o składanie do Biura Mobilności Międzynarodowej (ul. Śniadeckich 2, 101 G), następujących dokumentów:

A) Formularz zgłoszeniowy- najpóźniej do 11 marca 2022r.

B) Plan pracy STT (Mobility Agreement Staff Mobility for Training) do 10 maja 2022r., zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+), zaakceptowany również, jeśli dotyczy - przez Koordynatora Wydziałowego PK oraz Prodziekana ds. Kształcenia.

C)Dokumenty wyjazdowe zgodne z procedurą uczelni dot. wyjazdów zagranicznych do dnia 10 maja 2022r., podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału/Kierownika Jednostki z adnotacją o możliwości  dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału/Jednostki lub środków prywatnych), preliminarz wydatków.

Nauczycieli akademickich, pragnących wziąć udział w mobilności w celach szkoleniowych szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach mających na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych w zakresie opracowywania programów nauczania. 

Wykaz umów Erasmus+ https://www.tu.koszalin.pl/art/482/uczelnie-partnerskie 

Informacje: Diana Wojtewicz (diana.wojtewicz@tu.koszalin.pl)
ul. Śniadeckich 2 pok. 101 G
tel. (094) 34-86-552

Wzory dokumentów do pobrania poniżej

Załączniki

Nazwa
stt-formularz-zgloszeniowy-23.docx pobierz
sta-formularz-zgloszeniowy-23.docx pobierz
Confirmation_STA.docx pobierz
Confirmation_STT.docx pobierz
rodo-erasmus-pk.pdf pobierz
STA-HEHE-INTL-Staff-Mobility-Agreement-teaching_integr_2019.docx pobierz
STT-HEHE-INTL-Staff-Mobility-Agreement_training_integr_2019.docx pobierz