Projekt: Development of Training Network for Improving Education In Energy Efficiency
         

“Development of Training Network for Improving Education in Energy Efficiency” 530379-TEMPUS-1-2012-1-LV-TEMPUS-JPCR

Projekt: Development of Training Network for Improving Education In Energy Efficiency

Akronim: Energy

Koordynator projektu: Riga Technical University

Nr projektu: 530379-TEMPUS-1-2012-1-LV-TEMPUS-JPCR

Czas trwania projektu: 3 lata (15.10.2012-14.10.2015)

Kierownik projektu w PK: prof. dr hab. Aleksy Patryn

Strona projektu: http://www.energy.rtu.lv/


Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie kontaktów pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich i państwach członkowskich UE w celu poprawy edukacji w zakresie efektywności  energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt odnosi się do ogólnego celu Programu Tempus w zakresie modernizacji programów nauczania.
 

Cele szczegółowe: poprawa jakości i znaczenia szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich poprzez połączenie  edukacji i najlepszych praktyk  w zakresie  efektywności energetycznej, oszczędzania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł na podstawie tworzenia/modernizacji programów studiów, tworzenie zgodnych/jednolitych programów studiów w celu poprawy edukacji grup docelowych (studenci, nauczyciele) w podanym zakresie. Projekt ukierunkowany jest na rozwój, modernizację programów nauczania (w tym zajęć laboratoryjnych i wykładów, kursów celowych, materiałów dydaktycznych) w 4 zakresach tematycznych (poprawa efektywności energetycznej, oszczędności energii, materiały energetyczne, korzystanie z odnawialnych źródeł energii).

Projekt obejmuje instytucje szkolnictwa wyższego z krajów UE, uznanych w dziedzinie edukacji w zakresie ENERGII ODNAWIALNEJ: Łotwa, Estonia, Litwa, Polska, Belgia, Rumunia oraz krajów partnerskich: Białoruś, Kosowo, Azerbejdżan. W realizację projektu zaangażowanych jest 14 instytucji:

Riga Technical University (Latvia),
Tallinn University of Technology (Estonia),
Vilnius University (Lithuania),
Lublin University of Technology (Poland),
Koszalin University of Technology (Poland),
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (Belgium), 
"Dunarea de Jos" University of Galati (Romania),
Khazar University (Azerbaijan),
Qafqaz University (Azerbaijan),
National Aviation Academy of Azerbaijan (Azerbaijan),
Belarusian State University (Belarus),
Belarusian National Technical University (Belarus),
Belarussian State Agrarian Technical University (Belarus),
University of Pristina in Kosovska Mitrovica (Kosovo).

 

With the support of the
Tempus Programme
of the European Union


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora
i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Załączniki

Nazwa
file_name_pdf.pdf pobierz