Konkurs "Power Tower" - tu liczy się kreatywność i wiedza inżynierska
Opublikowano 01.12.2023 14:45

20 drużyn studenckich i uczniowskich z całej Polski wzięło udział w zakończonej w piątek (1 grudnia) w Politechnice Koszalińskiej VII edycji konkursu na najlepszą konstrukcję wieży "Power Tower 2023". W rozstrzygnięciu konkursu wzięła udział rektor uczelni, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK.

Konkurs organizuje Inżynierskie Koło Studenckie IKS, które działa na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (WILŚiG) Politechniki Koszalińskiej. Do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn reprezentujących środowisko studenckie: oprócz gospodarzy reprezentacje uczelni technicznych ze Szczecina i Częstochowy. Odrębnie startowali uczniowie szkół ponadpodstawowych (reprezentacje Państwowych Szkół Budownictwa z Gdańska i Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie).

Zadaniem każdego zespołu było zbudowanie (zaprojektowanie) wytrzymałej konstrukcji w formie wieży kratowej o wymaganej wysokości. Konkurs podzielono na dwie kategorie: wież nowoczesnych (zaprojektowanych w formie elektronicznej i wydrukowanych przy użyciu drukarki 3D) oraz tradycyjnych, ręcznie wykonanych z drewna. 

– Celem konkursu jest promocja wiedzy technicznej i kształtowanie kreatywności wśród studentów i uczniów szkół technicznych – wyjaśnia pomysłodawca i koordynator konkursu dr inż. Michał Piątkowski z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. – Konkurs rozwija zdolności inżynierskie i zwiększa umiejętności pracy w zespole.

W piątek (1 grudnia) w Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych WILŚiG wszystkie wcześniej wykonane modele poddano próbom wytrzymałościowym. Komisja oceniła, czy wymiary wież spełniają warunki konkursu. Oceniano wytrzymałość modeli, sprawdzając relację ich masy do maksymalnej siły nacisku. Rywalizację ekip akademickich, w kategorii tradycyjnej, wygrała reprezentacja Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, w kategorii nowoczesnej tryumfowała zaś drużyna Politechniki Częstochowskiej.

W rywalizacji uczniowskiej – w obu kategoriach - bezkonkurencyjne okazały się drużyny z Państwowych Szkół Budownictwa z Gdańska.

Zwycięzcom wiedzy i umiejętności gratulowała rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. – Cieszę się, że możemy was wspierać w rozwijaniu zdolności inżynierskich. Jestem przekonana, że nasz konkurs integruje studentów różnych uczelni i uczniów, którzy zdobywają wiedzę w szkołach średnich – dodała. 

Zdjęcia: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska


Oto wyniki VII edycji konkursu na najlepszą konstrukcję wieży "Power Tower 2023":

Kategoria Nowoczesna – uczniowie

1. Team PSB – Państwowe Szkoły Budownictwa z Gdańska, 

2. PSB Nowocześni – Państwowe Szkoły Budownictwa z Gdańska, 

3. PSB Modern – Państwowe Szkoły Budownictwa z Gdańska. 

Kategoria Tradycyjna – uczniowie

1. Drużyna WCI – Państwowe Szkoły Budownictwa z Gdańska, 

2. PSB Tradycyjni – Państwowe Szkoły Budownictwa z Gdańska, 

3. Hoinki – ZS nr 7 z Koszalina. 

Kategoria Nowoczesna – studenci

1. BIMPIMv2 – Politechnika Częstochowska, 

2. BLOS – Politechnika Koszalińska, 

3. Kapitani Wytrzymałości – ZUT. 

Kategoria Tradycyjna – studenci

1. NWN Mosteel – ZUT, 

2. Momentalnie Bezwładni – Politechnika Koszalińska, 

3. Wieżowce Construction Team – ZUT.