T-AP DGT Call 2023- nabór do 15 września 2023 r.

 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pod nazwą „Democracy, Governance and Trust” (DGT), który realizuje we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP).

W DGT Call 2023 wnioski mogą składać konsorcja międzynarodowe złożone z minimum trzech zespołów badawczych z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku: Brazylii, Chorwacji, Francji, Kanady, Polski, Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Konkurs obejmuje 9 głównych obszarów tematycznych:

  1. Concepts, understandings and models of democracy, governance and trust;
  2. Education;
  3. Media, information and communication;
  4. Economies and economic systems;
  5. Identities, discrimination, marginalization and inequalities;
  6. Ecosystems and environments;
  7. Epistemologies, knowledge and expertise;
  8. History and culture;
  9. Power, authority and conflict.

Do NCN mogą wnioskować naukowczynie i naukowcy, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych.

Budżet przeznaczony przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 600 tys. EUR.

Konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, że na poziomie międzynarodowym należy złożyć wyłącznie wniosek pełny (full proposal), poprzedzony wypełnieniem obowiązkowego formularza Notice of Intent to apply (NOI).
Formularz NOI należy złożyć do 15 września 2023 r., natomiast wniosek pełny do 6 listopada 2023 r. – dokumenty te składa w imieniu konsorcjum jego lider. Polski zespół musi przygotować dodatkowo wniosek krajowy w systemie OSF.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie.