VII konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane - nabór do 18 października 2023 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór w ramach Programu INFOSTRATEG. VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar tj. Wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

  • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu
  • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu
  • konsorcja

NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

  1. badania podstawowe,
  2. badania przemysłowe,
  3. eksperymentalne prace rozwojowe,
  4. prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową),
  5. prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwo).

Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych, lub prac przedwdrożeniowych, lub prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania).

Całkowity budżet konkursu to 11,7 mln zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 14 lipca 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: 18 października 2023 r., godz. 16:00

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/vii-konkurs-infostrateg-na-projekty-zamawiane