Pracownicy Politechniki Koszalińskiej uczyli się języka migowego
Opublikowano 25.05.2023 13:29

Kilkudziesięciu pracowników Politechniki Koszalińskiej wzięło udział w szkoleniu z języka migowego. Nowe umiejętności ułatwią porozumiewanie się z niedosłyszącymi studentami. Likwidacja ograniczeń stanie się też zachętą dla innych osób z niepełnosprawnością do podejmowania studiów na naszej uczelni.

Szkolenie odbyło się w dwóch turach. W pięciodniowym, obejmującym 35 godzin nauki, wzięli udział pracownicy Biura Obsługi Studenta, a także nauczyciele akademiccy. Uczestnicy mogli zdobyć podstawową wiedzę o języku migowym i tajnikach jego stosowania, a także o środowisku osób niesłyszących i ich życiu codziennym. Poznali alfabet i liczebniki, a także podstawowe znaki języka migowego. Ponadto nauczyli się formułowania prostych wypowiedzi w polskim języku migowym i odczytywania wypowiedzi w tym języku.

W szkoleniu dwudniowym – o nieco węższym zakresie – wzięli udział przede wszystkim pracownicy pionu administracji, którzy mają najczęstszy kontakt ze studentami (w tym – z osobami niedosłyszącymi).

Kurs poprowadziły dwie tłumaczki języka migowego. Obie panie nie tylko biegle władają językiem osób niesłyszących, ale też znają problemy i potrzeby środowiska tych osób. Same bowiem zmagają się z niepełnosprawnością związaną ze słuchem.

– To szkolenie dało solidne podstawy do dalszej nauki języka migowego. Poznaliśmy alfabet i podstawowe znaki – relacjonuje jedna z uczestniczek, Aleksandra Iwaszkiewicz z Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Politechniki Koszalińskiej. – Było dużo ćwiczeń, m.in. w formie dialogów. Dzięki temu mogliśmy utrwalić zdobyte umiejętności.

Likwidacja ograniczeń, które mogłyby utrudniać naukę i pracę osobom z niepełnosprawnościami, to jeden z priorytetów naszej uczelni. – Dlatego bardzo nam zależy również na tym, by jak najwięcej pracowników mogło komunikować się z osobami niedosłyszącymi – podkreśla rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK.

Szkolenia odbyły się w ramach projektu „Dostępna uczelnia – Politechnika Koszalińska”, którego celem jest zwiększenie dostępności uczelni i jej oferty dla studentów z niepełnosprawnościami.

Najbliższe szkolenia realizowane w ramach tego projektu dotyczyć będą następujących zagadnień:
– kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (szkolenie adresowane do pracowników dydaktycznych uczelni);
– dostępność informatyczna i architektoniczna;
– obsługa sprzętu specjalistycznego i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych.