INFOSTRATEG (II konkurs) – nabór trwa do 6 lipca 2021


INFOSTRATEG (II konkurs) – nabór trwa do 6 lipca 2021

Celem Programu INFOSTRATEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny II konkursu, należy:

  • Utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;

­ Rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;

­ Znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;

  • Stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.

Z zakresu tematycznego programu wybrano do II konkursu 2 tematy:

  1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
  2. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej*.

* (konkursem objęte są kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym)

Nabór wniosków potrwa do 6 lipca 2021 r. (do godziny 16:00).
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.
Zaproszenie do składania wniosków, regulamin oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie NCBiR.