GOSPOSTRATEG – VI konkurs (na projekty otwarte) – nabór trwa do 7 lipca 2021


GOSPOSTRATEG – VI konkurs (na projekty otwarte) – nabór trwa do 7 lipca 2021

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Programu GOSPOSTRATEG, został podzielony na cztery pułapki tematyczne:
- obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
- obszar pułapki braku równowagi;
- obszar pułapki demograficznej;
- obszar pułapki słabości instytucji.

Nabór wniosków potrwa do 7 lipca 2021 r. do godziny 16:00.
Wnioski można składać przez system LSI.
Zaproszenie do składania wniosków, regulamin oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie NCBiR.