Otwarcie stacji pomiaru jakości powietrza na Politechnice Koszalińskiej
Opublikowano 07.02.2023 12:33

Prezentacja możliwości nowoczesnej stacji pomiaru jakości powietrza, która powstała między budynkami kampusu przy ulicy Śniadeckich, była głównym tematem dzisiejszego (7 lutego br.) briefingu prasowego, który odbył się na Politechnice Koszalińskiej.

Uruchomienie stacji jest rezultatem realizacji od 2021 r. projektu PIONIER-LAB Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji. Stacja jest obiektem ogólnodostępnym, a wyniki pomiarów widoczne są dla wszystkich, również online.

– Otwarcie stacji zapowiada inne inwestycje, które powstaną w ramach tego samego projektu – powiedziała dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej. – Stacja jest jedną z trzynastu w kraju, których budową przewiduje PIONIER-LAB.

Teraz stacja, później zegar atomowy

Dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz uczelni wyjaśnił: – Wszystko, co u nas powstaje, ma czemuś służyć – posadowieniu aparatury i urządzeń przeznaczonych nie tylko do badań, lecz także użytecznych społecznie. W projekt PIONIER-LAB zaangażowanych jest dwudziestu jeden partnerów, to głównie uczelnie techniczne. Jego wartość to ponad trzysta milionów złotych, z czego dziewięć milionów realizuje Politechnika Koszalińska.

Koszt budowy stacji to 500 tysięcy złotych

– Stacja jest fragmentem większego systemu – zaznaczył dr inż. Artur Wezgraj. – Po dwóch latach intensywnych prac, gdy projekt dobiega końca, następuje realizacja zakupów i wdrożenie tego, nad czym pracował zespół. Wkrótce w jednym z nowych laboratoriów uruchomimy zegar atomowy do dokładnego pomiaru czasu. A tych inwestycji jest dużo więcej.

Kanclerz podkreślił, że uczelnia jest uczestnikiem wielkich wydarzeń w skali kraju i świata.

– Jesteśmy partnerami największych rzeczy, które dzieją się w Polsce – dodał. – Politechnika Koszalińska to świetna uczelnia.

Sześć nowoczesnych laboratoriów

Dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK, koordynator PIONIER-LAB poinformował: – W tym roku zamykamy projekt: kończymy zakupy, instalujemy sprzęt, finalizujemy inwestycje. Przygotowywaliśmy się do tego dwa lata. Mamy nadzieję, że nasze konferencje prasowe będą częstsze, ponieważ będziemy chcieli prezentować atrakcyjną, ciekawą, nowoczesną i innowacyjną infrastrukturę budowaną na Politechnice Koszalińskiej.

– Stacja pokazuje, że sprzęt instalowany na uczelni nie jest tylko dedykowany środowisku naukowo-badawczemu – mówił prof. Robert Suszyński. – Do wyników pomiarów ma dostęp każdy, kto jest zainteresowany sprawdzeniem, jakim powietrzem oddychamy i przekonaniem się, czy rzeczywiście mieszkamy w „zielonym mieście”.

Projektowych usług sieciowych jest więcej, powstaje w sumie sześć laboratoriów, stacja jest elementem jednego z nich. Inwestycje obejmują nowoczesne technologie sieciowe, rozwój e-szkoleń na nowych platformach, powstanie żywych laboratoriów związanych z technologiami informatycznymi.

– Wszystko to będzie dedykowane dla ośrodków naukowo-badawczych, ale także dla całego otoczenia gospodarczego uczelni – podsumował prof. Robert Suszyński.

Jedno z najczystszych miejsc w kraju

O celach funkcjonowania stacji, metodach i składowych pomiarów, rodzaju i porównaniach analiz opowiedział dr Łukasz Szparaga, uczestnik projektu.

– Województwo zachodniopomorskie, w porównaniu z innymi regionami, ma stosunkowo niewielką ilość tego rodzaju stacji – mówił również dr Łukasz Szparaga. – Budową nowej, Politechnika Koszalińska wpisuje się w misję ulepszania systemu dostarczania informacji o skali zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy. Z dostępnych badań wynika, że nasze województwo i miasto są w tej chwili jednymi z najczystszych w kraju.

Dr inż. Paweł Poczekajło, uczestnik projektu, omówił sposób prezentacji danych i dostęp do nich dla wszystkich osób zainteresowanych.

– Stacja jest profesjonalnym urządzeniem do pomiarów parametrów pogodowych, takich jak: ciśnienie, temperatura, wilgotność – poinformował. – Jednak przede wszystkim służy do analizy jakości powietrza: stężenia pyłów i związków tlenków azotu i siarki. Podstawowych parametrów, które możemy zmierzyć jest około dwudziestu, natomiast stacja monitoruje ponad sto różnych czynników, związanych również ze jej utrzymaniem, aby pomiary były dokładne i wiarygodne.

Rok przełomowy dla procesów inwestycyjnych

Producent przekazał wraz ze stacją dedykowany do jej obsługi system, który umożliwia obserwację mierzonych wartości i ustawianie alarmów. Wgląd obejmuje także wcześniejsze pomiary oraz dane zbiorcze z różnych okresów, co ułatwia dokonywanie wszelkiego rodzaju porównań.

Na zakończenie pierwszej części briefingu prof. Danuta Zawadzka podkreśliła, że pomiary posłużą studentom różnych kierunków, w tym: ochrony klimatu, bioanalityki chemicznej i kierunków na Wydziale Elektroniki i Informatyki.

– Liczymy na zainteresowanie otwartym dostępem do danych mieszkańców Koszalina i regionu – dodała rektor Politechniki Koszalińskiej. – Obecny rok jest absolutnie przełomowy dla procesów inwestycyjnych na uczelni. Otwarcie stacji zapowiada kolejne interesujące projekty.

W drugiej części spotkania, po przejściu gości i gospodarzy pod panel stacji, prezentacji jej możliwości i obsługi dokonał Andrzej Antosz, uczestnik projektu, kierownik Uczelnianego Centrum Technologii Informatycznych. W realizacji projektu PIONIER-LAB uczestniczą również inni pracownicy Politechniki Koszalińskiej: Roman Barcikowski, Mateusz Porębski, Wojciech Sokołowski Paweł Spisak, Jacek Więckowski i Piotr Pawłowski. Briefing był transmitowany na profilu FB uczelni przez Studio HD Platon.

Dostęp do wyników pomiarów: pomiarpowietrza.tu.koszalin.pl

Fot. Adam Paczkowski