Sprawdzimy, jakim powietrzem oddychamy
Opublikowano 02.01.2023 14:07

Stacja badania jakości powietrza powstaje w kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich (pomiędzy budynkiem A i laboratorium D) – to jeden z pierwszych efektów realizacji projektu PIONIER-LAB Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji.

Po przygotowaniu fundamentu, wkrótce rozpocznie się proces instalacji stacji. Obiekt będzie ogólnodostępny, a wyniki pomiarów widoczne dla wszystkich, również online. – To element naszej polityki otwartości i budowania dobrych relacji z otoczeniem – przypomina dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej i wskazujemy, że nauka jest największym sprzymierzeńcem działań postępowych.

Dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK i koordynator projektu dodaje: – PIONIER-LAB zakłada powstanie skoordynowanej sieci inteligentnych usług kampusowych. Od dłuższego czasu nad tym pracujemy. Jedną z nich będzie ocena jakości powietrza z uwzględnieniem ogólnodostępnych kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi.

Pomiar obejmie: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i inne parametry, a także poziom stężenia niektórych substancji w powietrzu, w tym metali ciężkich: ołowiu, kadmu, niklu i innych. Kryteria w odniesieniu do roślin obejmują dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon. Stacja będzie zaopatrzona w moduł pomiarowy pyłu, co ma ogromne znaczenie.

Jak przypomina prof. Robert Suszyński, badania powietrza w każdej miejscowości są działaniami niezbędnymi dla podniesienia i zachowania właściwej i oczekiwanej przez mieszkańców jakości ich życia. W Koszalinie mają tym większe znaczenie, że miasto należy do najczystszych w Europie!

Wyznaczoną przez WHO normę zanieczyszczeń pyłami spełnia 11 z 344 europejskich miast – wynika z najnowszego rankingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Z uwzględnionych w zestawieniu 43 polskich miast najzdrowsze powietrze ma Koszalin. – Warto stale potwierdzać, że żyjemy w zielonej strefie czystego powietrza – zauważa prof. Robert Suszyński.

Projekt PIONIER-LAB Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Powstanie stacji badania jakości powietrza koordynuje Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych.