Studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

Proponowane specjalności studiów podyplomowych:

  • Rachunkowość jednostek gospodarczych
  • Controlling w przedsiębiorstwie
  • Kadry i płace
  • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Ekonomika rolnictwa i agroenergetyki
  • Studia podyplomowe w zakresie podatków
  • Studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń
  • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami Przedsiębiorstwa
  • Studia menedżerskie dla praktyków
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w studiów są dostępne na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych - wne.tu.koszalin.pl