Nasi naukowcy będą pracować nad lepszymi parametrami produktów stosowanych w budownictwie drogowym
Opublikowano 29.11.2022 12:12

List intencyjny w tej sprawie podpisano 29 listopada br. Jego stronami są Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (WILŚiG) oraz koszalińska firma Lauridsen Solutions PL Sp. z o.o. Politechnikę Koszalińską reprezentowała rektor uczelni dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK oraz dziekan WILŚiG prof. dr hab. inż. Robert Sidełko. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lauridsen Solutions: prezes zarządu Niels Arne Lauridsen, Alice Lauridsen oraz dyrektor zakładu produkcyjnego Wojciech Złoty.

Lauridsen Solutions jest producentem elementów stosowanych w budownictwie drogowym. Zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją m.in. pierścieni dystansowych, stożków odciążających, pokryw, adapterów, szczelnych połączeń rurowych. Firma chce wdrożyć najnowsze osiągnięcia naukowe, aby udoskonalić jakość swoich produktów. Chodzi głównie o podwyższenie wytrzymałości produktów wykonywanych z recyklingowanych materiałów tworzywowych.

Z ramienia WILŚiG w projekcie badawczym uczestniczyć będą: dr inż. Bartosz Walendzik (Katedra Technologii Wody, Ścieków i Odpadów), Mateusz Zakrzewski i Artur Sanok (pracownicy Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych). Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej będą pracować nad zwiększeniem wytrzymałości stosowanych materiałów. Sposobem osiągnięcia tego celu będzie stosowanie różnych mieszanek tworzyw sztucznych. Mieszanki będą przygotowywane na terenie firmy, natomiast badania nad wytrzymałością zostaną przeprowadzone w uczelnianych laboratoriach. Dzięki temu ulepszone produkty będą mogły być używane w miejscach o większym natężeniu ruchu, jak samochodowe ciągi komunikacyjne.

fot. Adam Paczkowski / Politechnika Koszalińska