Uniwersytet Europejski gotowy do rozpoczęcia działalności
Opublikowano 18.11.2022 14:02

To ważny moment dla Politechniki Koszalińskiej. 18 listopada br. dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej oficjalnie podpisała umowę grantową na finansowanie jednego z najważniejszych projektów uczelni. W spotkaniu udział wzięli prorektor ds. kształcenia dr hab. Krzysztof Wasilewski (Head of Local Office), prof. PK oraz pracownice Biura Mobilności Międzynarodowej: Aleksandra Zając (Project Manager Local Office) i Katarzyna Kaleta (Assistant Local Office).

– EU4Dual będzie pierwszym projektem dedykowanym studiom dualnym. – podkreśliła podczas podpisania umowy rektor Danuta Zawadzka. – To forma edukacji, która łączy ze sobą wiedzę akademicką zdobywaną na uczelni oraz praktykę uzyskaną podczas pracy zawodowej.

Przypomnijmy, że jego głównym celem jest wypracowywanie dobrych praktyk w zakresie studiów dualnych i praktycznych oraz zacieśnianie współpracy między nauką a biznesem. Łączny koszt projektu to blisko 19 milionów euro. Nasza uczelnia otrzymała prawie 14 i pół miliona euro dotacji z Komisji Europejskiej. Inicjatywa ma na celu współpracę pomiędzy uczelniami wyższymi. W skład Uniwersytetu Europejskiego, obok Politechniki Koszalińskiej, wchodzi osiem europejskich uczelni, m.in. z Hiszpanii, Malty, Finlandii i Niemiec.

Stworzona sieć 9 instytucji partnerskich i ponad 35 partnerów biznesowych będzie współpracowała nad wyzwaniami społecznymi w Europie. Należą do nich: edukacja, badania, innowacje i usługi dla społeczeństwa. Działania podejmowane w ramach projektu będą trwały cztery lata, pierwsze z nich ruszą już w lutym przyszłego roku.

fot. Adam Paczkowski / Politechnika Koszalińska