Wybory uzupełniające do Senatu PK


Uchwała Nr 2/2021 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie stwierdzenia ważności wyboru kandydata do Senatu Politechniki Koszalińskiej z grupy pozostałych nauczycieli akademickich na kadencję 2020 - 2024


II TURA - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE do SENATU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (1 mandat)
w dniu 11 lutego 2021 roku w godz. 12.30- 13.30. 

Kandydaci

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (1 mandat)
w dniu 11 lutego 2021 roku
I tura godz. 9.00 – 11.00 


Ewentualna II tura głosowania  w godz. 12.30- 13.30

W przypadku braku pozytywnego rozstrzygnięcia wyborów
III tura głosowania odbędzie się 
w dniu 12.02.2021 r. w godz. 9.00 – 10.00


GŁOSOWANIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Lista zgłoszonych kandydatów na dzień 03.02.2020

Lista zgłoszonych kandydatów na dzień 01.02.2020

Informacja o zgłaszaniu kandydatów

Karta zgłoszenia kandydata do Senatu nauczycieli akademickich

Ogłoszenie o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych (ewentualnie informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego) przez kandydujących do Kolegium Elektorów i do Senatu uczelni publicznej, urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. (wzór zał. Nr 1a) (wzór zał. Nr 2a) (Zał. Nr 3 wzór oświadczenia _pswin)