Prestiżowa nagroda za aplikację do przetwarzania obrazów medycznych
Opublikowano 09.11.2022 08:08

Drugą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, zorganizowanym przez gdański oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), zdobyła praca inżynierska przygotowana przez absolwenta Informatyki na naszej uczelni, Andrzeja Krzyżanowskiego. Nasz absolwent przygotował aplikację do przetwarzania obrazów medycznych z wizualizacją przestrzenną.

W połowie roku oddział gdański PTETiS ogłosił konkurs na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia na kierunkach związanych z elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją, automatyką i robotyką, mechatroniką oraz informatyką obronioną w roku akademickim 2021/2022 na uczelniach wyższych w obszarze działania organizacji.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie artykułu na temat pracy dyplomowej zgodnie z formatką Zeszytów Naukowych Wydziału Elektroniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Najlepsze prace zostały wyróżnione rekomendacją do publikacji w tym czasopiśmie naukowym. A laureaci I i II miejsca mogli liczyć na puchary i nagrody pieniężne.

Z przyjemnością informujemy, że drugą nagrodę w tym konkursie zdobył absolwent studiów I stopnia na kierunku Informatyka Politechniki Koszalińskiej, Andrzej Krzyżanowski. Pracę inżynierską pt. „Aplikacja do przetwarzania obrazów medycznych z wizualizacją przestrzenną” przygotował pod opieką dr. inż. Pawła Poczekajły z Katedry Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, Wydziału Elektroniki i Informatyki naszej uczelni.

- Założeniem tej pracy było uzyskanie możliwości przetworzenia serii skanów medycznych w formacie 2D w obraz 3D – wyjaśnia inż. Andrzej Krzyżanowski. – Chciałem, by przygotowywana aplikacja dawała możliwość uzyskania na ekranie obrazu 3D, a przez to pozwalała też uzyskać obraz w formie przestrzennej.

Autor pracy musiał zapoznać się z metodami obrazowania medycznego wykorzystywanymi w badaniach medycznych (USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i badania rentgenowskie). Przygotowana przez niego aplikacja umożliwia odpowiednią obróbkę skanów medycznych. Poprzez odbicie obrazu z ekranu na ściankach ściętego stożka uzyskuje się obraz przestrzenny.

- Uzyskujemy w ten sposób efekt hologramu, dzięki temu mamy lepsze wrażenie głębi obrazu – tłumaczy Andrzej Krzyżanowski.

Opracowana metoda może znaleźć zastosowanie jako wsparcie w naukach medycznych – zarówno w diagnostyce obrazowej, jak i do nauki anatomii. Pozwala ona na dokładniejszą interpretację zdjęć w diagnostyce obrazowej (m.in. w tomografii komputerowej i rezonansie magnetyczny). W przyszłości – po odpowiednim dopracowaniu tej metody i uzyskaniu odpowiedniej certyfikacji – mogłaby stać się dodatkowym narzędziem w pracy chirurgów.

Nagrodzona praca dyplomowa była podczas realizacji objęta wsparciem w ramach Projektu ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej POWR.03.05.00-00-Z055/18. W zakresie tego wsparcia autor miał zapewnionego mentora ze strony wybranego pracodawcy oraz finansowanie zakupu materiałów niezbędnych do realizacji inżynierskiego projektu dyplomowego.

Warto dodać, że Andrzej Krzyżanowski był aktywnym studentem. Włączał się w prace Koła Pasjonatów Elektroniki, którego opiekunem jest dr inż. Paweł Poczekajło. W ramach działalności w kole zbudował m.in. aplikację do monitorowania postępów pandemii COVID-19, opracował też rozwiązanie problemu komiwojażera przy pomocy algorytmu genetycznego.

Zdjęcia: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska


Na zdjęciu: inż. Andrzej Krzyżanowski (po lewej) i promotor jego pracy dyplomowej, dr inż. Paweł Poczekajło.