Doktorat z wyróżnieniem za badania nad konstrukcją kolektora słonecznego
Opublikowano 08.11.2022 13:01

Ta praca stanowi ważny wkład w rozwój wiedzy o wykorzystaniu odnawialnych źródłach energii. W swojej rozprawie doktorskiej mgr inż. Jacek Fiuk zajął się badaniem wpływu parametrów konstrukcyjnych i materiałowych kolektorów słonecznych na ich sprawność cieplną. W efekcie komisja doktorska zaaprobowała rozprawę i wystąpiła z wnioskiem o nadanie autorowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych z wyróżnieniem.

Obrona odbyła się we wtorek (8 listopada br.) przed komisją doktorską dyscypliny naukowej Inżynieria mechaniczna pod kierownictwem jej przewodniczącego, dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, prof. dr. hab. inż. Waldemara Kuczyńskiego.

Rozprawa jest obszerna (blisko 300 stron) i wpisuje się w szerszy trend prac badawczych dotyczących poprawy efektywności energetycznej. To ważna sprawa zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych. Tytuł pracy brzmi: „Badanie wpływu wybranych parametrów geometrycznych i materiałowych na intensyfikację konwekcyjnej wymiany ciepła w pasywnym powietrznym kolektorze słonecznym”. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski, prof. PK, promotorem pomocniczym była zaś dr hab. inż. Małgorzata Sikora, prof. PK.

Doktorant wyjaśnił, że motywacją do podjęcia badań dotyczących intensyfikacji wymiany ciepła w powietrznym kolektorze słonecznym była rosnąca potrzeba nowatorskich rozwiązań w obszarze energetyki słonecznej. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wymaga poszukiwania sposobów zwiększenia sprawności cieplnej urządzeń do konwersji energii (czyli w tym wypadku zamiany energii słonecznej na termiczną).

Autor uznał przy tym, że obszar badawczy dotyczący wykorzystania i optymalizacji zjawiska konwekcji swobodnej w powietrznym kolektorze słonecznym nie został wyczerpany. Przeprowadził – w warunkach laboratoryjnych - badania eksperymentalne trzech prototypowych konstrukcji powietrznego kolektora słonecznego. Uzupełnił badania symulacjami komputerowymi. Na podstawie uzyskanych wyników określił, w jaki sposób wybrane parametry powietrznego kolektora słonecznego wpływają na jego sprawność cieplną.

Rozprawa otrzymała wysokie oceny recenzentów. Byli nimi: prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk z Politechniki Warszawskiej i dr hab. inż. Bartosz Zajączkowski, profesor Politechniki Wrocławskiej. Recenzenci podkreślili dużą wiedzę doktoranta w obszarze zjawisk cieplnych i przepływowych zachodzących w kolektorach słonecznych. W ich ocenie, doktorant zademonstrował umiejętności analityczne i duży warsztat naukowy. Zaproponował modyfikacje konstrukcji powietrznego kolektora słonecznego, wykazał przy tym skuteczność tych modyfikacji. Stanowi to oryginalny wkład autora w rozwój dyscypliny.

Podczas obrony doktorant zaprezentował przyjęte hipotezy badawcze i omówił wyniki swoich badań eksperymentalnych, odpowiedział też na pytania recenzenta i członków komisji doktorskiej.

W efekcie komisja zaaprobowała rozprawę i wystąpiła z wnioskiem o nadanie mgr. inż. Jackowi Fiukowi stopnia doktora z wyróżnieniem. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Senat Politechniki Koszalińskiej.

Zdjęcia: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska