Wybory Rektora
Opublikowano 28.04.2021 11:40

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że Kolegium Elektorów Politechniki Koszalińskiej w dniu 29 kwietnia 2020 roku dokonało wyboru Rektora Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 – 2024:

Rektorem została: dr hab. Danuta Zawadzka, Prof. PK

Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni: dr hab. inż. Tomasz Piskier, Prof. PK


Lista kandydatów na Rektora Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024 

Dane charakteryzujące kandydata - dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK - Opis sposobu zarządzania uczelnią

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK - Opis koncepcji rozwoju Politechniki Koszalińskiej


Zgłoszenia kandydatów na stanowisko: Rektora Politechniki Koszalińskiej

w dniach od 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r. w godz. 10.00 – 13.00

przyjmuje sekretariat Komisji Wyborczej Uczelni

Kampus przy ul. Śniadeckich 2 – pok. 622A

W związku z  Zarządzeniem nr 15/2020 Rektora PK z dnia 17.03.2020 r. w sprawie organizacji pracy uczelni w dniach 18-25.03.2020 r. osoby zgłaszające kandydata uzyskają upoważnienie umożliwiające wejście na teren uczelni pod nr tel. 94 34 78 620 - sekretariat Rektora Politechniki Koszalińskiej

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na Rektora Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024

Kryteria wyboru Rektora Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024

Karta zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Koszalińskiej 

Zgoda kandydata na kandydowanie