Senat Politechniki Koszalińskiej

Uchwała Nr 24/2020 z dnia 26 maja 2020 r w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 -2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24/2020 - Senat Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024

 

 

25 maja 2020 r. Mandaty do Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

 

 

II tura 15 maja 2020 r. - Lista kandydatów do Senatu Politechniki Koszalińskiej z grupy pracowników niebędących nauczycielami

Ogłoszenie : II tura wyborów do Senatu Politechniki Koszalińskiej z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 

WYBORY   do SENATU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
odbędą się drogą elektroniczną 
 I TURA w dniu 25 maja 2020 r. w godz. 8.00 – 10.00
II TURA w dniu 25 maja 2020 r. w godz. 12.00-13.30 
III TURA w dniu 26 maja 2020 r. w godz. 8.00 – 9.30

 

Lista kandydatów na 15 maja 2020 r. z grupy pracowników niebędących nauczycielami

 

Lista kandydatów do Senatu na dzień 14 maja 2020 r. z grupy pracowników niebędących nauczycielami

 

 

Mandaty do Senatu Politechniki Koszalińskiej na dzień 12 maja 2020 r.

 

Ogłoszenie IV tura wyborów do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Lista kandydatów do Senatu na dzień 11 maja 2020 r. IV tura wyborów  

Mandaty do Senatu Politechniki Koszalińskiej na dzień 11 maja 2020 r

 

 

Zgłaszanie kandydatów do

SENATU

POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

w dniach od 14.05.2020 r. do 15.05.2020 r.

w formie elektronicznej na skrzynkę mailową komisja.wyborcza@tu.koszalin.pl

oryginały dokumentów proszę złożyć w zamkniętej kopercie do Kancelarii Uczelni ( z adnotacją KWU)

Karta zgłoszenia kandydata w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 

Mandaty do Senatu Politechniki Koszalińskiej na dzień 07 maja 2020 r.

 

Lista kandydatów do Senatu na dzień 7 maja 2020 r. - III tura wyborów  

 

 

Mandaty do Senatu na dzień 06.05.2020 r.

Lista kandydatów do Senatu na dzień 6.05.2020 r.

 

WYBORY 

SENATU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

w grupie nauczycieli akademickich (profesorów, profesorów Uczelni, pozostałych nauczycieli akademickich) oraz pracowników niebędących nauczycielami

Odbędą się drogą elektroniczną w dniu 6.05.2020 r.

Głosowanie I tura godz. 8.00 – 12.00

Ewentualna II tura głosowania  w dniu 7.05.2020 r.

w godz. 8.00- 12.00

W przypadku braku pozytywnego rozstrzygnięcia wyborów

III tura głosowania odbędzie się

w dniu 11.05.2020 r. w godz. 8.00 – 12.00

 

 

 

Senat Politechniki Koszalińskiej - lista kandydatów na dzień 05.03.2020 r.

Komisja Wyborcza Uczelni informuje o terminie zgłaszania kandydatów do SENATU Uczelni

 

Zgłaszanie kandydatów do

SENATU

POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

w dniach od 27.02.2020 r. do 05.03.2020 r.

w godz. 10.00 – 13.00

Kampus przy ul. Śniadeckich 2 – pok. 409 A (Komisja Wyborcza Uczelni)

Kampus przy ul. Kwiatkowskiego 6e – pok. 10 A (Komisja Wyborcza Uczelni)

Kampus przy ul. Racławickiej 15-17 – pok. 105 A (Komisja Wyborcza Uczelni)